Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit


Klikk på bildet for lenke


Dette er en test i web 2.0

Kilde Oppland arbeiderblad, 16.10.09
Klikk på bildene for lesbar størrelse

Kilde: Oppland Arbeiderblad, 16.10.09
Klikk på bildet for lesbar størrelse

Oppstart for EU-prosjekt

Oppland fylkesbibliotek ble i høst tildelt prosjektmidler fra EU- programmet "Grundvig", for å delta i et læringspartnerskap om tverrkulturell utdanning. Fylkesbiblioteket har siden invitert Østre Toten folkebibliotek og Lillehammer bibliotek for å delta i prosjektet

Seks organisasjoner fra Tyskland, Østerrike, Belgia, Storbritannia og Norge samarbeider om prosjektet, som har fått tittelen "PATHWAYS to intercultural and political education for a European Citizenship"

Norges rolle i prosjektet skal være innvandrerkvinner og integrering i et demokratisk og digitalisert samfunn. Målet er å definere bibliotekenes rolle i denne sammenhengen, og å utveksle erfaringer med samarbeidspartnere fra andre land.

Det første av ialt seks møter mellom partnerne fant sted i den tyske universitetsbyen Göttingen i begynnelsen av oktober. Fra Norge deltok representanter fra Østre Toten folkebibliotek, Lillehammer bibliotek og Oppland fylkesbibliotek. Deltakerne gjennomførte et tett program, med faglige diskusjoner og besøk til ulike læringsinstitusjoner.

Foto og tekst: Håvard Lund

Kilde: Lokalavisa Valdres, tirsdag 13.oktober 2009.
Klikk på bildet for lesevennlig størrelse