Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

Fremtidsbiblioteket blir til akkurat nå. 
Norske folkebiblioteker har mye å lære av hvordan privat næringsliv tenker strategi og markedsføring.

Les mer på vår Facebook side eller Twitter lenke. 

Gå inn på www.bibliotekportalenoppland.no


Kobling finner du også til høyre i bloggen

Tilgjenglighet for alle 

Prosjektleder Randi Øverland ga praktiske eksempler fra hverdagen til ulike personer med funksjonsnedsettelser.

- Det er viktig å presisere at dette er løsninger som alle trenger, på gitte tidspunkt i et livsløp, og spesielt viktig med tanke på den enorme økningen av eldre som vi om kort tid vil merke i samfunnet. I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil det være helt nødvendig å velge løsninger som er tilgjengelige for alle, sier Øverland og legger til at hun ønsker innspill fra kommunene og fylkeskommunene på hvordan hun kan brukes i denne stillingen de neste tre årene.

Les mer om  bibliotek, prosjektet og andre foredrag her

Foredragene kan lastes ned som PowerPoint.

I forbindelse med Det norske bibliotekmøte på Hamar, fikk barnehagene Klukhagan, Slemsrud og Lovisenberg besøk av bokbussen med Trygve Ramnfjell, formidler fra Oppland fylkesbibliotek. Les mer i bloggen: Bokbussen i Oppland: For artikkel og lenke.

Foto: Anette Løberg, Hamar Arbeiderblad

" Seminar for deg som er litteratur- og bibliotekinteressert!"

Sigrid Undset-dagene
Rica Victoria hotel, Lillehammer
26. - 27. mai 2010
- med fokus på leseåret, Bjørnsonåret, bibliotek, litteratur og omdømme

Fullt program eller sammendrag, med påmeldingslenke, finner du hos oss på SlideShare eller Twitter.

Lenke til våre sosiale medier finner du på: http://www.bibliotekportalenoppland.no/ Velkommen til bords med Bjørnstjerne Bjørnson.

Oppland fylkesbibliotek samarbeider med Kulturstua i Ro og Gausdal folkebibliotek om månedlige Bjørnsonkvelder med litteratur og mat i skjønn forening. Kulturstua har utviklet egne Bjørnsonmenyer gjennom mange år, og i år koples matgledene til en rekke av foredrag og kåserier. Blant foredragsholderne finner vi blant andre Edvard Hoem, Helge Dahl og Jacob E. Ågotnes.

Program 2010: Klikk på bildet under for lesevennlig størrelse:

Du kan også se programmet og video på Youtube ved å følge lenken under:
Bjørnsonkvelder i Ro, en film fra Oppland fylkesbibliotek

Du kan også finne oppdatert informasjon på vår Facebook side ved å klikke her!
På Facebook vil også det bli lagt ut påminnelser utover 2010

Vi vil fremstå med ny drakt innen kort tid. Frem til den tid må det påregnes noen uregelmessigheter. Innen 1 uke skulle det meste være på plassSøre Grindstugu barnehage i Vågå har fått eit eige lite bibliotek. Tanken er at dette skal fremje språkutvikling og høgtlesing
Barnehagebiblioteket er eit samarbeid med Vågå bibliotek og Bokbussen i Oppland. Bokbussen driftes av Oppland fylkesbibliotek.

Klikk på bildet for lesevennlig størrelse
Kilde: Avisa nordalen, 25.02.10