Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav BirketveitSøre Grindstugu barnehage i Vågå har fått eit eige lite bibliotek. Tanken er at dette skal fremje språkutvikling og høgtlesing
Barnehagebiblioteket er eit samarbeid med Vågå bibliotek og Bokbussen i Oppland. Bokbussen driftes av Oppland fylkesbibliotek.

Klikk på bildet for lesevennlig størrelse
Kilde: Avisa nordalen, 25.02.10