Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

30 bibliotekansatte var samlet til kurs i veiledningspedagogikk og digital kompetanse, arrangert av Oppland fylkesbibliotek i fylkeshuset på Lillehammer 19. april.


Kursleder, Eddie Pedersen fra Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, inspirerte, engasjerte og kom med gode råd og tips.
Kurset var lagt opp med en blanding av teori, oppgaver og diskusjon. Refleksjoner og erfaringer fra veiledningssituasjoner var nyttig og engasjerende.

Grunnleggende dataopplæring er et satsningsområde ved 14 folkebibliotek i Oppland. Tilbudet er gratis og åpent for alle. Behovet er stort blant befolkningen, og kurs og veiledning i bibliotekene er meget populært.

Det er fortsatt 27 % av befolkningen i Norge som har for liten eller ingen digital kompetanse. Uten denne kompetansen ekskluderes man fra store deler av samfunnet og nyhetsbildet. Bibliotekene fungerer som viktige læringsarenaer for denne gruppen, og ønsker å motvirke det digitale klasseskillet.

Presentasjonen til Eddie Pedersen fra Vox kan du laste ned her.

Besøk Oppland fylkesbibliotek på Oppland.no for andre relevante lenker:
  • Vox
  • Dataopplæring i biblioteket -  hefte for bibliotek
  • Lær data i biblioteket - om prosjektet i Oppland 
  • Bilder fra kurset på Flickr

Bibliotekene i Oppland feirer bokdagen 23. april med et vell av aktiviteter.


Verdens bokdag bygger på en gammel tradisjon fra Barcelona, der man hvert år på samme dag setter byen i bokens tegn. I Norge har vi feiret Verdens bokdag siden 1997. Bokhandlere, bibliotek, skoler og foreninger over hele landet markerer Verdens Bokdag hvert år den 23. april. Bokdagen er en markering av bokens rolle i samfunnet, boken som uttrykksform, for språklig og kulturelt mangfold, for utdannelse og for kommunikasjon.

Bibliotekene i Oppland bidrar til feiringen med mange ulike aktiviteter. Oppland fylkesbibliotek presenterer noen av dem:


Dovre folkebibliotek åpner nytt bibliotek lørdag. Ingar Sletten Kolloen holder hilsningstale, og det blir forfattermøte med Sigrid og Guri Sørumgard Botheim.

Ringebu folkebibliotek tjuvstarter markeringen med en teaterforestilling for barn torsdag 22.april. Under selve bokdagen gir biblioteket bort roser og ettergir eventuelle purregebeyr. I tillegg setter de opp et «tre» hvor folk oppfordres til å henge opp lapp med tittel/forfatter på sine beste leseopplevelser.

Vågå bibliotek markerer Verdens bokdag med å spandere kaffe og gi roser til de første femti som besøker biblioteket.

Nord-Fron bibliotek tjuvstarter med barneteater 22.april, da Barnehageteateret viser forestillingen Fiskekongen for førskolebarn. Fredag 23. april ettergir biblioteket purregebyr og deler ut roser til de tjue første som kommer til biblioteket.

Mesna videregående skole markerer Verdens bokdag med Quiz med bokpremier, åpning av miniutstilling i forbindelse med Bjørnsonåret, besøk med fordrag om utviklingsprogrammet Spor. I tillegg presenteres forfatterne som kommer til arrangementet 4 forfattere og 1 band under litteraturfestivalen.

Lunner bibliotek sender tre bibliotekarer til to barneskoler (for å lese i hver klasse fra 1. til 6. trinn.) Bibliotekarene skal  fortelle om verdens bokdag, lese høyt og ønske godt leseår.

Øyer folkebibliotek markerer Verdens bokdag på lørdag 24.april med boksalg og åpning av den lokal kulturuka Øyer-Ekk på Hafjelltorget i Øyer.  I tillegg blir det lesestund om Mormor og de åtte ungene, som introduksjon til en teaterforestilling som har premiere i Øyer lørdag.

Skjåk folkebibliotek feirer dagen med kaffe, saft og bokstavkjeks. Kanskje kommer 1. klasse på besøk, og da blir det lesestund før barna får lånekort og kan låne bøker.

Etnedal folkebibliotek har bestilt roser som skal deles ut til lånere på bokdagen.


En rekke organisasjoner som arbeider med bøker og lesing er knyttet til markeringen av Verdens bokdag. Du kan lese mer om Verdens bokdag på Unescos nettsider og nettsidene til Verdens bokdag i Norge.


19. mars kåserte Gjøvikforfatteren Helge Dahl om Bjørnstjerne Bjørnsons matkultur i Italia på Kulturstua i Ro. Arrangementet var en del av et samarbeid mellom Oppland fylkesbibliotek, Kulturstua i Ro og Gausdal folkebibliotek. I Bjørnsonåret 2010 arrangerer vi månedlige arrangementer som kombinerer litteratur, kåserier og matopplevelser.Velkommen til bords med Bjørnstjerne Bjørnson.Oppdatert program finner du på Kulturstua i Ro sin hjemmeside: http://www.kulturstua.no


Besøk Oppland fylkesbibliotek sin hjemmeside/ portal. Her legges bilder og videoer av arrangementer som har vært, på YouTube. Annet aktuelt stoff legges ut på de sosiale mediene fortløpende: http://www.bibliotekportalenoppland.no/


Besøk oss på facebook hvor det er nærmere beskrivelse av det som skjer i april. Klikk her for å gå direkte til arrangement eller her for å komme til vår facebook side.