Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

Kilde: Fjuken, 19.08.10, v/ Vigdis Kroken

Over kaffekoppen med Rita Mundal, 40 år, Biblioteksjef i Lom
" Dersom du får besøkje ein steinalderfamilie og får ta med deg ei gåve frå vår tid. Kva tek du med?"
 -PC-en, slik at eg kan syne dei korleis Facebook fungerer, haha!


Klikk på bildet, 1-2 ganger, for lesevennlig utseende.

Kilde: Oppland Arbeiderblad, 21.08.10, Trude G. Dale
Klikk på bildet for lesevennlig størrelse


Forfatterbesøk og utstillinger. Tegneseriekurs og bokjazz. Gjøvik bibliotek har utviklet seg til en svært allsidig arena, under ledelse av biblioteksjef Kristin Aldo. Men etter bare tre år i sjefsstolen takker hun for seg. 31. august er hennes siste arbeidsdag på Gjøvik.

Fremtidens bok: Gyldendal sitter på svar


For ikke lenge siden lanserte Gyldendal sin klassiske bok “Sikre sopper” i en ny utgave. Oppdatert og moderne. Som en egen applikasjon for iPhone. Og det er flere grunner til at akkurat denne utgivelsen kan gi en indikasjon på om det er håp for norske elektroniske bøker.

1. Selve produktet
Applikasjonen baserer seg på en eksisterende bok. Med andre ord har ikke innholdsproduksjonen vært spesielt dyr. Bilder må konverteres, tekst må tilpasses. Men det grunnleggende innholdet eksisterte.
Selve programvaren er gjennomarbeidet, men ikke unødvendig avansert eller overdådig. De har implementert bokens innhold i en enkel navigering. Og utvidet med en interaktiv guide for å finne frem til forskjellige sopptyper. I tillegg har de lagt inn mulighet for å merke av soppsteder basert på GPS-posisjonen i telefonen. Svært nyttig når du er ute og finner et nytt soppsted som du vil huske.
2. Plattformen
iPhone er en stor og moden plattform med et velutviklet betalingssystem.
3. Salgstallene
På kort tid har Gyldendals Soppguide klatret helt opp i toppen av salgslistene i iTunes. Den ligger i skrivende stund på andreplass under “paid apps”, bare slått av Angry Birds. Men enda viktigere: den ligger for tiden på førsteplass på listen over “top grossing”, som viser hvilke aplikasjoner som faktisk bringer inn penger.
Dette gir ikke oss utenfor Apple og Gyldendal noen konkrete salgstall. Men en tur innom topplistene betyr at den selger bra.

Svarene

Gyldendals Soppguide er ikke en elektronisk bok i ordets enkleste forstand. Det er ikke en ren elektronisk versjon av boken slik du finner dem i Apples bokbutikk eller Amazons Kindle. Det er en egen applikasjon der utgiver har lagt til ekstra funksjonalitet. Funksjonelt men ikke på noen måte revolusjonerende. Og med et innhold med en klart avgrenset målgruppe. Men kombinasjonen av en rimelig produksjon, en pris over gjennomsnittet for applikasjoner og brukbare salgstall: Om ikke denne enkle lille saken kan bringe inn noen penger i forlagskassen er er jeg redd det blir vanskelig å leve av norske kvalitetsverk i en elektronisk verden.

Les mer - samt kommentarene: http://nrkbeta.no/2010/08/23/fremtidens-bok-gyldendal-sitter-paa-svar/

Under Bibliotekdagene i Oppland i september kommer nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein for å snakke om Nasjonalbiblioteket som motor for bibliotekutvikling på regionalt nivå.

Nasjonalbiblioteket har overtatt etter ABM-utvikling som statlig instans for bibliotekene i Norge. Det knytter seg spenning til hvordan bibliotekoppgavene vil løses fremover og hvordan samarbeidet mellom statlig og regionalt nivå vil utvikle seg.
Oppland fylkesbibliotek arrangerer Bibliotekdager for alle bibliotekansatte og andre interesserte på Lillehammer 22. og 23. september og har invitert nasjonalbibliotekaren til å holde hovedforedraget. Vi ønsker også å diskutere samarbeidsløsninger og partnerskapsavtaler mellom stat og fylke.
Regjeringen la i fjor frem St. meld. nr. 23 (2008-2009) med tittelen Bibliotek – kunnskapsalmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. Meldingen utfordrer bibliotekene til å tenke nytt, og i meldingen vises det hyppig til bibliotekutviklingen i Oppland som har ligget i forkant i et nasjonalt perspektiv.
- Oppland fylkesbibliotek har som målsetting å svare på samfunnsutfordringene og har blant annet initiert utviklingen av regionale bibliotekplaner, vi er pådrivere for bruk av sosiale medier, driver EU-prosjekter og mye annet spennende, sier fylkesbiblioteksjef Gunhild Aalstad. - Dette ønsker vi å fortsette med i dialog med Nasjonalbiblioteket.

For mer informasjon, program, og relevante lenker: http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Regional-bibliotekutvikling-i-Oppland/

Program og kommentarfelt finner du også her: http://www.slideshare.net/Fylkesbibliotek/bibliotekdager2010

Følg oss på Facebook og Twitter - Lenker finner du i høyre spalte.

Oppland Fylkesbibliotek presenterer, i samarbeid med Kulturstua i Ro og Gausdal folkebibliotek,

Trond Klaape-Aasdal og Ivar Blekastad: "Dikterhøvdingens gripen av den framsynte, om Bjørnson og VisKnut"


Oslo (NTB): Bare hver fjerde norske kommune har tatt i bruk sosiale medier for å informere sine innbyggere.
Mens mer enn 2,5 millioner nordmenn er på Facebook, har bare 23 prosent av norske kommuner tatt i bruk sosiale medier for å kommunisere med innbyggerne, skriver Nationen.
Tallene kommer fram i en undersøkelse utført av Norstat for IT-selskapet ErgoGroup og viser at 17 prosent av norske kommuner har en offisiell Facebookside, 15 prosent er på Twitter og 13 prosent har en blogg.

I en hektisk kommunehverdag er det mange som velger bort sosiale medier. De som prioriterer dette har gjerne en ildsjel som tar grep og følger opp. Jeg vil råde kommunene til å satse på minst ett sosialt medium og oppdatere det i hvert fall annenhver dag, sier Håvard Larsen i ErgoGroup. Les mer: http://www.nettavisen.no/nyheter/article2959228.ece

Kilde: Avisen Valdres, journalist Kirsten Flagstad, 11.08.10


Som første fylkesbibliotek i landet lanserer Oppland elektroniske bokomtaler - «bokpods». Bokomtaler som lydklipp skal gjøre det lettere for folk å velge bøker. Bokpodprosjektet i Oppland er drevet av Oppland fylkesbibliotek og så langt er prosjektet unikt i nasjonal sammenheng.

En bokpod en podcast - en elektronisk lydfil som du kan høre på med en gang eller laste ned.
Bokpod-prosjektet har et eget nettsted som samler bokanbefalingene systematisk. Etter hver bokomtale er det mulig å søke opp boka hos det lokale bibliotek via en kobling til Bibliotekportalen i Oppland.

Hvem anbefaler bøkene?
Bøkene omtales av bibliotekansatte i Oppland. I første omgang er det tre regioner som er med i prosjektet.
• Gjøvik-regionen, som igangsatte og tok initiativ til prosjektet, anbefaler skjønnlitteratur for voksne.
• Midt-Gudbrandsdalen skal i gang med å anbefale barnelitteratur.
• Nord-Gudbrandsdalen og Nasjonalparkbibliotekene skal lese inn fjelldikt.

Alle bokpodene er tilgjengelige via YouTube, Facebook og Twitterkontoen til Oppland fylkesbibliotek.Les mer: http://www.avisa-valdres.no/nyheter/2010/08/11/hoer-bokomtaler-gratis-paa-nett.aspx

Valdresbiblioteka, i samarbeid med Oppland fylkesbibliotek, har i år videreutviklet festivalbiblioteket på Vinjerock med quiz og eget litteraturprogram med bokprat og forfatterbesøk.

Det er mellom litteraturen og tonene du finner ølet, står det skrevet på hjemmesiden til Vinjerock. Festivalbiblioteket var samlokalisert med ølteltet eller pøbben, og i Vinjestøga var det eget litteraturprogram.  På det meste var det rundt 3500 besøkende på årets Vinjerock som gikk av stabelen 23. – 25. juli 2010.  
For lenker, bilder og mer om festivalen: http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Festivalbibliotek-pa-Vinjerock/

Gjennom Den kulturelle skolesekken i Oppland får elever i grunnskolene i Gausdal og Øyer oppleve ”Knerten-dag” i september. Oppland fylkesbibliotek legger opp til at alle elevene skal få mulighet til å lese ”Knerten gifter seg” av Anne Cath. Vestly  i forkant av turnéen

Oppland fylkesbibliotek samarbeider med Gausdal folkebibliotek og Øyer folkebibliotek om utlån av klassesett av boka. I tillegg vil elevene få utdelt en quiz de kan svare på. Les mer her: http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Knerten-pa-turne-i-Oppland/