Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

Spill i biblioteket

Oppland fylkesbibliotek ønsker å følge opp nasjonal satsning på dataspill som kulturuttrykk. I forslag til statsbudsjett for 2011 skal 2 millioner kroner brukes til en ny innkjøpsordning for dataspill.

 For å møte denne satsningen har fylkesbiblioteket fra 1. november 2010 ansatt Tina Halkinrud, biblioteksjef på Jevnaker bibliotek, i en prosjektstilling. Halkinrud er spesialist på dataspill, og har blant annet fullført spillutdanningen ved Høgskolen i Oslo, JBI.
 
Under Bibliotekdager i Oppland 22. og 23. september 2010 var en hel dag viet til foredrag og workshop om dataspill. Dette var fylkesbibliotekets oppstart på spillprosjektet som vil være en viktig prioritering i 2011.
Lenker til foredragene finner du her.

Innen årsskiftet vil fylkesbiblioteket ha klart et forprosjekt om spill i bibliotek som skal komme alle bibliotek i Oppland til gode. Målet er å kunne presentere en ferdig pakkeløsning som skal inneholde:

-   forslag til utstyrspakke
-   oppstartpakke av spill
-   kompetansehevingsplan .

Les Tina Halkinruds mappeoppgave fra HiO til om spill i bibliotek her.

Kilde: Gudbrandsdølen Dagningen, 15.10.10, Av Dagfinn Hovland
Bibliotekene i Midt-Gudbrandsdalen arrangerte Barnas bokuke for første gang.
Klikk på bildet for lesevennlig størrelse

Kilde: Lokalavisa Dølen, 14.10.10
I anledning Leseåret 2010 vil Ringebu folkebibliotek v/ Elinor Brænd og Nord-Fron bibliotek v/ Randi Nordlien Berg, intervjue noen lokalpolitikere om hva de leser.
Klikk på bildet for lesevennlig størrelse

I siste nummer av det skandinaviske tidsskriftet SPLQ har Norge ved fylkesbiblioteksjef Gunhild Aalstad bidratt med en artikkel om Nasjonalparkbiblioteket som er del av "Det sømløse bibliotek Oppland".

Artikkelen viser hvordan bibliotekene i Nord-Gudbrandsdalen samarbeider med hverandre og med turistnæringen om å utvikle tjenester og tilbud for å profilere nasjonalparkene. Bibliotekene fungerer som en ressurs for kommunene og næringslivet i dette arbeidet.

Les hele artikkelen her : http://splq.info/issues/vol43_3/04.htm

Kilde: Lokalavisa Dølen, 14.10.10, Av Ola M Nybakken.
Bibliotekene i midtdalen ønsket alle barn velkommen til barnas bokuke.
Klikk på bildet for lesevennlig størrelse

Kilde: Lillehammer byavis, 07.10.10, Av Liv Maren Mæhre Vold


Veien er lang fra 60 bøker på et lensmannskontor i Fåberg til e-bøker på lesebrett. I år fyller Lillehammer bibliotek 200 år, men i horisonten lurer også utfordringer.
Klikk på bildet for lesevennlig størrelse.

 Kilde: Gudbrandsdølen Dagningen, 02.10.10, Av Ingunn Aagedal, Foto: Silje Rindal

Lillehammer bibliotek er sannsynligvis det biblioteket i landet som har vært lengst i kontinuerlig drift, sier biblioteksjef Berit Strømshoved og bibliotekar Grethe Borgen.

Klikk på bildet for lesevennlig størrelse

Ein måtte ha kasta ut bøkene om fleire hadde kome til Skjåk folkebibliotek for å høyre Magnhild Bruheim lesa frå - og fortelja om - den nye boka si 16.09.


Kilde: Fjuken ved Hans Erik Kjosbakken


På dei fremste radene sat fleire skyldfolk av Magnhild. Som dei fleste andre var dei spente på å høyre frå den nær sjølvbiografiske boka «Det som eingong var». Ei bok som inneheld både humor og alvor, glede og sorg. Forfattaren lanserte ei personleg bok, sjølv om hovudpersonen heiter Live og dei andre namna er fiktive, er det hennar eigen oppvekst lesaren får ta del i.

Les mer: http://www.fjuken.no/index.cfm?event=doLink&famID=132532&frontFamID=84050
eller klikk på bildet.