Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

Spill i biblioteket

Oppland fylkesbibliotek ønsker å følge opp nasjonal satsning på dataspill som kulturuttrykk. I forslag til statsbudsjett for 2011 skal 2 millioner kroner brukes til en ny innkjøpsordning for dataspill.

 For å møte denne satsningen har fylkesbiblioteket fra 1. november 2010 ansatt Tina Halkinrud, biblioteksjef på Jevnaker bibliotek, i en prosjektstilling. Halkinrud er spesialist på dataspill, og har blant annet fullført spillutdanningen ved Høgskolen i Oslo, JBI.
 
Under Bibliotekdager i Oppland 22. og 23. september 2010 var en hel dag viet til foredrag og workshop om dataspill. Dette var fylkesbibliotekets oppstart på spillprosjektet som vil være en viktig prioritering i 2011.
Lenker til foredragene finner du her.

Innen årsskiftet vil fylkesbiblioteket ha klart et forprosjekt om spill i bibliotek som skal komme alle bibliotek i Oppland til gode. Målet er å kunne presentere en ferdig pakkeløsning som skal inneholde:

-   forslag til utstyrspakke
-   oppstartpakke av spill
-   kompetansehevingsplan .

Les Tina Halkinruds mappeoppgave fra HiO til om spill i bibliotek her.