Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

Ca  600 personer har fått dataopplæring i folkebibliotek i Oppland i 2009, og totalt ca 1500 personer siden 2006.
Tilbudet om gratis dataopplæring i 15 folkebibliotek i Oppland er et resultat av prosjektet Lær data i biblioteket som i 2006 ble initiert av Oppland fylkesbibliotek med Vox som samarbeidspartner.

Oppland fylkesbibliotek har etter prosjektperioden (2006-2008) fortsatt å inneha et koordineringsansvar for tilbudet. Dette innebærer felles profilering, kompetanseheving og rapportering.
Les mer:
http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Lar-data-i-biblioteket--rapportering/
 

Oppland fylkesbibliotek sin satsing på opplæring i grunnleggende digital kompetanse for å bidra til å redusere digitale skiller i samfunnet har bl.a. bakgrunn i den nasjonale satsingen eNorge 2009 – det digitale spranget. I stortingsmeldinga om bibliotek (St.meld. nr. 23 (2008-2009) er Lær data i biblioteket kommentert.
Lær data i biblioteket, Rapport 2009-2010 kan leses her.

Arbeidet består i videreutvikling av bibliotekene som litteraturhus, læringsarena og flerkulturell møteplass.

Oppland fylkesbibliotek ligger på Gjøvik og er en regional utviklingsaktør, et kompetansesenter og en nettverksbygger for bibliotekene i fylket. Oppland fylke har folkebibliotek i 26 kommuner og skolebibliotek i 13 videregående skoler. Fylkesbiblioteket samarbeider med kommunene i gjennomføring av regionale bibliotekplaner.

Fylkesbiblioteket i Oppland har gjennom prosjektvirksomhet iverksatt flere tiltak for å utvikle en modell for "Det sømløse bibliotek Oppland" som innebærer interkommunalt samarbeid på nye måter. Vårt utviklingsteam på 5 personer søker en kreativ medarbeider som ønsker å jobbe med videreutvikling av bibliotekene inn i en ny, digital tid. Det vil være muligheter for å bidra til å forme innholdet i stillingen selv.

Les mer om stillingen: http://www.oppland.no/Aktuelt/Ledige-stillinger/Bibliotekradgiver-Fylkesbiblioteket

Oppland fylkesbibliotek har fått prosjektmidler for å videreføre arbeidet med bibliotekplaner som strategiske styringsverktøy for bibliotekutvikling. 

Oppland fylkesbibliotek er tildelt nasjonale prosjektmidler for 2011. Midlene skal gå til å drive modellbygging på helhetlige planstrategier, fra kommunalt til statlig nivå. Dette er forankret i St.meld.nr.23(2008-2009). Allerede har fylkesbiblioteket satt i gang regionale bibliotekplaner og mange prosjekter som viser hvordan bibliotekene kan ta en rolle som samfunnsaktør i samspill med ulike nettverksaktører. Dette arbeidet skal forsterkes ytterligere i tiden som kommer gjennom samarbeidsavtaler med eksterne partnere.
Prosjektet skal bygge på modeller som:
  • viser at bibliotekene samarbeider på nye måter, interkommunalt, på ulike forvaltningsnivåer og i nettversbygging med eksterne samarbeidspartnere
  • viser at bibliotekene i Oppland tar nye roller
  • viser bibliotek som svarer på nye samfunnsbehov
"Hvorfor er bibliotekplaner så viktig?" Fylkesbiblioteksjef Gunhild Alalstad svarer slik:
 http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/400-000-kroner-til-bibliotek-og-partnerskapsavtaler

Kilde: Bok og Bibliotek 6/2010, Odd Letnes, redaktør
Ingen kulturinstitusjoner kan klare seg alene, derfor er partnerskap veien fram. For biblioteket kan partnerskap bety nye ressurser, nye kompetanser, nye nettverk- og ikke minst - nye tilbud til brukerne i en tid hvor kulturinstitusjoner skal løse stadig flere oppgaver med færre midler.

Fra Oppland kunne Gunhild Aalstad fortelle om Nasjonalparkbiblioteket som er en del av "Det sømløse bibliotek Oppland", hvor bibliotekene i Nord-Gudbrandsdalen samarbeider med hverandre og med turistnæringen om å utvikle tjenester og tilbud for å profilere nasjonalparkene. Bibliotekene fungerer som en ressurs for kommunene og næringslivet i dette arbeidet.

Les mer ved å klikke 2 ganger på bildet ovenfor