Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

Ca  600 personer har fått dataopplæring i folkebibliotek i Oppland i 2009, og totalt ca 1500 personer siden 2006.
Tilbudet om gratis dataopplæring i 15 folkebibliotek i Oppland er et resultat av prosjektet Lær data i biblioteket som i 2006 ble initiert av Oppland fylkesbibliotek med Vox som samarbeidspartner.

Oppland fylkesbibliotek har etter prosjektperioden (2006-2008) fortsatt å inneha et koordineringsansvar for tilbudet. Dette innebærer felles profilering, kompetanseheving og rapportering.
Les mer:
http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Lar-data-i-biblioteket--rapportering/
 

Oppland fylkesbibliotek sin satsing på opplæring i grunnleggende digital kompetanse for å bidra til å redusere digitale skiller i samfunnet har bl.a. bakgrunn i den nasjonale satsingen eNorge 2009 – det digitale spranget. I stortingsmeldinga om bibliotek (St.meld. nr. 23 (2008-2009) er Lær data i biblioteket kommentert.
Lær data i biblioteket, Rapport 2009-2010 kan leses her.

Arbeidet består i videreutvikling av bibliotekene som litteraturhus, læringsarena og flerkulturell møteplass.

Oppland fylkesbibliotek ligger på Gjøvik og er en regional utviklingsaktør, et kompetansesenter og en nettverksbygger for bibliotekene i fylket. Oppland fylke har folkebibliotek i 26 kommuner og skolebibliotek i 13 videregående skoler. Fylkesbiblioteket samarbeider med kommunene i gjennomføring av regionale bibliotekplaner.

Fylkesbiblioteket i Oppland har gjennom prosjektvirksomhet iverksatt flere tiltak for å utvikle en modell for "Det sømløse bibliotek Oppland" som innebærer interkommunalt samarbeid på nye måter. Vårt utviklingsteam på 5 personer søker en kreativ medarbeider som ønsker å jobbe med videreutvikling av bibliotekene inn i en ny, digital tid. Det vil være muligheter for å bidra til å forme innholdet i stillingen selv.

Les mer om stillingen: http://www.oppland.no/Aktuelt/Ledige-stillinger/Bibliotekradgiver-Fylkesbiblioteket

Oppland fylkesbibliotek har fått prosjektmidler for å videreføre arbeidet med bibliotekplaner som strategiske styringsverktøy for bibliotekutvikling. 

Oppland fylkesbibliotek er tildelt nasjonale prosjektmidler for 2011. Midlene skal gå til å drive modellbygging på helhetlige planstrategier, fra kommunalt til statlig nivå. Dette er forankret i St.meld.nr.23(2008-2009). Allerede har fylkesbiblioteket satt i gang regionale bibliotekplaner og mange prosjekter som viser hvordan bibliotekene kan ta en rolle som samfunnsaktør i samspill med ulike nettverksaktører. Dette arbeidet skal forsterkes ytterligere i tiden som kommer gjennom samarbeidsavtaler med eksterne partnere.
Prosjektet skal bygge på modeller som:
  • viser at bibliotekene samarbeider på nye måter, interkommunalt, på ulike forvaltningsnivåer og i nettversbygging med eksterne samarbeidspartnere
  • viser at bibliotekene i Oppland tar nye roller
  • viser bibliotek som svarer på nye samfunnsbehov
"Hvorfor er bibliotekplaner så viktig?" Fylkesbiblioteksjef Gunhild Alalstad svarer slik:
 http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/400-000-kroner-til-bibliotek-og-partnerskapsavtaler

Kilde: Bok og Bibliotek 6/2010, Odd Letnes, redaktør
Ingen kulturinstitusjoner kan klare seg alene, derfor er partnerskap veien fram. For biblioteket kan partnerskap bety nye ressurser, nye kompetanser, nye nettverk- og ikke minst - nye tilbud til brukerne i en tid hvor kulturinstitusjoner skal løse stadig flere oppgaver med færre midler.

Fra Oppland kunne Gunhild Aalstad fortelle om Nasjonalparkbiblioteket som er en del av "Det sømløse bibliotek Oppland", hvor bibliotekene i Nord-Gudbrandsdalen samarbeider med hverandre og med turistnæringen om å utvikle tjenester og tilbud for å profilere nasjonalparkene. Bibliotekene fungerer som en ressurs for kommunene og næringslivet i dette arbeidet.

Les mer ved å klikke 2 ganger på bildet ovenfor


Det er ikke bare smarttelefonenes evne til å holde barn oppslukt og gi foreldrene litt fri som gjør at mange fatter interesse for denne utviklingen.

Mange mener barns lek på telefonen faktisk kan gjøre dem smartere. De utvikler finmotorikk, digital kompetanse og lærer tidligere bokstaver og tall tidlig gjennom spill. 


Klikk her for artikkel: http://www.dagbladet.no/2010/11/27/tema/foreldre/klikk/14477782/


Les artikkelen her: http://www.dagbladet.no/2010/11/27/tema/foreldre/klikk/14477782/ cc Valdres avis

Vi vil ha mer av det! Det er derfor gledelig at oppstarten av Valdres-debattane
ble så vellykket. Professor Tor Selstad var avslutningsvis det nærmeste vi kom til et svar:Vi må avpasse
tjenestenivået til størrelsen på kommunen. Noe kan vi kanskje lære av pragmatiske Frankrike, når det gjelder
kommunestruktur? Damer er uansett viktige. For de ser opp og fram, ikke bort og ned. Med eller uten caffelatte.

Kilde: Avisa Valdres, Kåre Strande. (Tillatelse gitt Oppland fylkesbibliotek)
Valdres- debattane er eit tiltak som skal styrke den offentlege debatten i Valdres. Det er Nord- Aurdal folkebibliotek som står bak tiltaket. Tiltaket er støtta med 50.000 kroner frå institusjonen Fritt Ord.
Oppland fylkesbibliotek har og løyvd pengar til tiltaket. 
Det er planlagt 4 debattkveldar, eit kvar halvår i løpet av 2 år. Fyrste debatt gjekk av stabelen i Nord-Aurdal folkebibliotek tysdag kveld.


Klikk en og to ganger på artiklene for lesvennlig størrelse

Oppland fylkesbibliotek, Kulturstua i Ro og Gausdal folkebibliotek presenterer Bjørnsonkvelder i Ro.Cornelius Jakhelln, Endre Ruset og Hans-Jørgen Wallin Weihe kåserer om om Bjørnstjerne Bjørnson, Frankrike og Europa.
Oppland fylkesbibliotek samarbeider med Kulturstua i Ro i Gausdal (http://www.kulturstua.no ) og Gausdal folkebibliotek ( http://www.gausdal.kommune.no ) om månedlige Bjørnsonkvelder med litteratur og mat i skjønn forening. Kulturstua har utviklet egne Bjørnsonmenyer gjennom mange år, og i år koples matgledene til en rekke av foredrag og kåserier.

Spill i biblioteket

Oppland fylkesbibliotek ønsker å følge opp nasjonal satsning på dataspill som kulturuttrykk. I forslag til statsbudsjett for 2011 skal 2 millioner kroner brukes til en ny innkjøpsordning for dataspill.

 For å møte denne satsningen har fylkesbiblioteket fra 1. november 2010 ansatt Tina Halkinrud, biblioteksjef på Jevnaker bibliotek, i en prosjektstilling. Halkinrud er spesialist på dataspill, og har blant annet fullført spillutdanningen ved Høgskolen i Oslo, JBI.
 
Under Bibliotekdager i Oppland 22. og 23. september 2010 var en hel dag viet til foredrag og workshop om dataspill. Dette var fylkesbibliotekets oppstart på spillprosjektet som vil være en viktig prioritering i 2011.
Lenker til foredragene finner du her.

Innen årsskiftet vil fylkesbiblioteket ha klart et forprosjekt om spill i bibliotek som skal komme alle bibliotek i Oppland til gode. Målet er å kunne presentere en ferdig pakkeløsning som skal inneholde:

-   forslag til utstyrspakke
-   oppstartpakke av spill
-   kompetansehevingsplan .

Les Tina Halkinruds mappeoppgave fra HiO til om spill i bibliotek her.

Kilde: Gudbrandsdølen Dagningen, 15.10.10, Av Dagfinn Hovland
Bibliotekene i Midt-Gudbrandsdalen arrangerte Barnas bokuke for første gang.
Klikk på bildet for lesevennlig størrelse

Kilde: Lokalavisa Dølen, 14.10.10
I anledning Leseåret 2010 vil Ringebu folkebibliotek v/ Elinor Brænd og Nord-Fron bibliotek v/ Randi Nordlien Berg, intervjue noen lokalpolitikere om hva de leser.
Klikk på bildet for lesevennlig størrelse

I siste nummer av det skandinaviske tidsskriftet SPLQ har Norge ved fylkesbiblioteksjef Gunhild Aalstad bidratt med en artikkel om Nasjonalparkbiblioteket som er del av "Det sømløse bibliotek Oppland".

Artikkelen viser hvordan bibliotekene i Nord-Gudbrandsdalen samarbeider med hverandre og med turistnæringen om å utvikle tjenester og tilbud for å profilere nasjonalparkene. Bibliotekene fungerer som en ressurs for kommunene og næringslivet i dette arbeidet.

Les hele artikkelen her : http://splq.info/issues/vol43_3/04.htm

Kilde: Lokalavisa Dølen, 14.10.10, Av Ola M Nybakken.
Bibliotekene i midtdalen ønsket alle barn velkommen til barnas bokuke.
Klikk på bildet for lesevennlig størrelse

Kilde: Lillehammer byavis, 07.10.10, Av Liv Maren Mæhre Vold


Veien er lang fra 60 bøker på et lensmannskontor i Fåberg til e-bøker på lesebrett. I år fyller Lillehammer bibliotek 200 år, men i horisonten lurer også utfordringer.
Klikk på bildet for lesevennlig størrelse.

 Kilde: Gudbrandsdølen Dagningen, 02.10.10, Av Ingunn Aagedal, Foto: Silje Rindal

Lillehammer bibliotek er sannsynligvis det biblioteket i landet som har vært lengst i kontinuerlig drift, sier biblioteksjef Berit Strømshoved og bibliotekar Grethe Borgen.

Klikk på bildet for lesevennlig størrelse

Ein måtte ha kasta ut bøkene om fleire hadde kome til Skjåk folkebibliotek for å høyre Magnhild Bruheim lesa frå - og fortelja om - den nye boka si 16.09.


Kilde: Fjuken ved Hans Erik Kjosbakken


På dei fremste radene sat fleire skyldfolk av Magnhild. Som dei fleste andre var dei spente på å høyre frå den nær sjølvbiografiske boka «Det som eingong var». Ei bok som inneheld både humor og alvor, glede og sorg. Forfattaren lanserte ei personleg bok, sjølv om hovudpersonen heiter Live og dei andre namna er fiktive, er det hennar eigen oppvekst lesaren får ta del i.

Les mer: http://www.fjuken.no/index.cfm?event=doLink&famID=132532&frontFamID=84050
eller klikk på bildet.

Fylkesbiblioteket markerer Læringsdagene 2010 med prosjektmidler fra Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og i samarbeid med tre folkebibliotek i Gjøvikregionen.
Les mer her:
 
http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Lesing-apner-nye-verdener/

Oppland fylkesbibliotek samarbeider med Kulturstua i Ro i Gausdal (http://www.kulturstua.no ) og Gausdal folkebibliotek ( http://www.gausdal.kommune.no ) om månedlige Bjørnsonkvelder med litteratur og mat i skjønn forening. Kulturstua har utviklet egne Bjørnsonmenyer gjennom mange år, og i år koples matgledene til en rekke av foredrag og kåserier.
20 August var turen kommet til Inge Eidsvåg med foredraget: "Bjørnson, Bruun og Grundtvig, dramaet mellom Aulestad og Vonheim i nordisk perspektiv"
Du finner flere videoer via Oppland fylkesbibliotek sin: bibliotekportalenoppland.no


Vi minner om:
 

Bibliotekene i Oppland, lanserer elektroniske bokomtaler for at du lettere skal kunne velge bøker. 
Det er de lokale bibliotekarene som leser inn bokomtalene.
Bokpod (lydfil/podcast), film og prosjektansvarlig er Oppland fylkesbibliotek ved Olav Birketveit. Filene er systematisert etter Genre, forfatter og bibliotek som bidrar.


For kontakt, søk på bok, mere info, flere podcaster eller digitale tjenester: http://www.bibliotekportalenoppland.no


 

Nesten 60 deltakere fra hele landet deltok på den nasjonale fylkesbibliotekkonferansen i Kristiansand. 
Konferansen ønsket å sette fokus på avklaring av roller og forventninger til fylkesbibliotekene i årene som kommer. 
Konferansen ble arrangert i fellesskap av Vest-Agder fylkeskommune, regionalavdelingen og Aust-Agder bibliotek og kulturformidling.
 

Gode eksempler på bibliotekplanarbeid ble også vist under konferansen som ble avholdt 24. og 25. august 2010.
 

Konferansen inviterte også til et sosialt og kulturelt program.
 

Artikkel med bilder og presentasjoner:
http://www.austagderfk.no/fylkesbibliotekkonferanse2010
Klikk på bildene, 1-2 ganger, for detaljer.


.

Kilde: Fjuken, 19.08.10, v/ Vigdis Kroken

Over kaffekoppen med Rita Mundal, 40 år, Biblioteksjef i Lom
" Dersom du får besøkje ein steinalderfamilie og får ta med deg ei gåve frå vår tid. Kva tek du med?"
 -PC-en, slik at eg kan syne dei korleis Facebook fungerer, haha!


Klikk på bildet, 1-2 ganger, for lesevennlig utseende.

Kilde: Oppland Arbeiderblad, 21.08.10, Trude G. Dale
Klikk på bildet for lesevennlig størrelse


Forfatterbesøk og utstillinger. Tegneseriekurs og bokjazz. Gjøvik bibliotek har utviklet seg til en svært allsidig arena, under ledelse av biblioteksjef Kristin Aldo. Men etter bare tre år i sjefsstolen takker hun for seg. 31. august er hennes siste arbeidsdag på Gjøvik.

Fremtidens bok: Gyldendal sitter på svar


For ikke lenge siden lanserte Gyldendal sin klassiske bok “Sikre sopper” i en ny utgave. Oppdatert og moderne. Som en egen applikasjon for iPhone. Og det er flere grunner til at akkurat denne utgivelsen kan gi en indikasjon på om det er håp for norske elektroniske bøker.

1. Selve produktet
Applikasjonen baserer seg på en eksisterende bok. Med andre ord har ikke innholdsproduksjonen vært spesielt dyr. Bilder må konverteres, tekst må tilpasses. Men det grunnleggende innholdet eksisterte.
Selve programvaren er gjennomarbeidet, men ikke unødvendig avansert eller overdådig. De har implementert bokens innhold i en enkel navigering. Og utvidet med en interaktiv guide for å finne frem til forskjellige sopptyper. I tillegg har de lagt inn mulighet for å merke av soppsteder basert på GPS-posisjonen i telefonen. Svært nyttig når du er ute og finner et nytt soppsted som du vil huske.
2. Plattformen
iPhone er en stor og moden plattform med et velutviklet betalingssystem.
3. Salgstallene
På kort tid har Gyldendals Soppguide klatret helt opp i toppen av salgslistene i iTunes. Den ligger i skrivende stund på andreplass under “paid apps”, bare slått av Angry Birds. Men enda viktigere: den ligger for tiden på førsteplass på listen over “top grossing”, som viser hvilke aplikasjoner som faktisk bringer inn penger.
Dette gir ikke oss utenfor Apple og Gyldendal noen konkrete salgstall. Men en tur innom topplistene betyr at den selger bra.

Svarene

Gyldendals Soppguide er ikke en elektronisk bok i ordets enkleste forstand. Det er ikke en ren elektronisk versjon av boken slik du finner dem i Apples bokbutikk eller Amazons Kindle. Det er en egen applikasjon der utgiver har lagt til ekstra funksjonalitet. Funksjonelt men ikke på noen måte revolusjonerende. Og med et innhold med en klart avgrenset målgruppe. Men kombinasjonen av en rimelig produksjon, en pris over gjennomsnittet for applikasjoner og brukbare salgstall: Om ikke denne enkle lille saken kan bringe inn noen penger i forlagskassen er er jeg redd det blir vanskelig å leve av norske kvalitetsverk i en elektronisk verden.

Les mer - samt kommentarene: http://nrkbeta.no/2010/08/23/fremtidens-bok-gyldendal-sitter-paa-svar/

Under Bibliotekdagene i Oppland i september kommer nasjonalbibliotekar Vigdis Moe Skarstein for å snakke om Nasjonalbiblioteket som motor for bibliotekutvikling på regionalt nivå.

Nasjonalbiblioteket har overtatt etter ABM-utvikling som statlig instans for bibliotekene i Norge. Det knytter seg spenning til hvordan bibliotekoppgavene vil løses fremover og hvordan samarbeidet mellom statlig og regionalt nivå vil utvikle seg.
Oppland fylkesbibliotek arrangerer Bibliotekdager for alle bibliotekansatte og andre interesserte på Lillehammer 22. og 23. september og har invitert nasjonalbibliotekaren til å holde hovedforedraget. Vi ønsker også å diskutere samarbeidsløsninger og partnerskapsavtaler mellom stat og fylke.
Regjeringen la i fjor frem St. meld. nr. 23 (2008-2009) med tittelen Bibliotek – kunnskapsalmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid. Meldingen utfordrer bibliotekene til å tenke nytt, og i meldingen vises det hyppig til bibliotekutviklingen i Oppland som har ligget i forkant i et nasjonalt perspektiv.
- Oppland fylkesbibliotek har som målsetting å svare på samfunnsutfordringene og har blant annet initiert utviklingen av regionale bibliotekplaner, vi er pådrivere for bruk av sosiale medier, driver EU-prosjekter og mye annet spennende, sier fylkesbiblioteksjef Gunhild Aalstad. - Dette ønsker vi å fortsette med i dialog med Nasjonalbiblioteket.

For mer informasjon, program, og relevante lenker: http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Regional-bibliotekutvikling-i-Oppland/

Program og kommentarfelt finner du også her: http://www.slideshare.net/Fylkesbibliotek/bibliotekdager2010

Følg oss på Facebook og Twitter - Lenker finner du i høyre spalte.

Oppland Fylkesbibliotek presenterer, i samarbeid med Kulturstua i Ro og Gausdal folkebibliotek,

Trond Klaape-Aasdal og Ivar Blekastad: "Dikterhøvdingens gripen av den framsynte, om Bjørnson og VisKnut"


Oslo (NTB): Bare hver fjerde norske kommune har tatt i bruk sosiale medier for å informere sine innbyggere.
Mens mer enn 2,5 millioner nordmenn er på Facebook, har bare 23 prosent av norske kommuner tatt i bruk sosiale medier for å kommunisere med innbyggerne, skriver Nationen.
Tallene kommer fram i en undersøkelse utført av Norstat for IT-selskapet ErgoGroup og viser at 17 prosent av norske kommuner har en offisiell Facebookside, 15 prosent er på Twitter og 13 prosent har en blogg.

I en hektisk kommunehverdag er det mange som velger bort sosiale medier. De som prioriterer dette har gjerne en ildsjel som tar grep og følger opp. Jeg vil råde kommunene til å satse på minst ett sosialt medium og oppdatere det i hvert fall annenhver dag, sier Håvard Larsen i ErgoGroup. Les mer: http://www.nettavisen.no/nyheter/article2959228.ece

Kilde: Avisen Valdres, journalist Kirsten Flagstad, 11.08.10


Som første fylkesbibliotek i landet lanserer Oppland elektroniske bokomtaler - «bokpods». Bokomtaler som lydklipp skal gjøre det lettere for folk å velge bøker. Bokpodprosjektet i Oppland er drevet av Oppland fylkesbibliotek og så langt er prosjektet unikt i nasjonal sammenheng.

En bokpod en podcast - en elektronisk lydfil som du kan høre på med en gang eller laste ned.
Bokpod-prosjektet har et eget nettsted som samler bokanbefalingene systematisk. Etter hver bokomtale er det mulig å søke opp boka hos det lokale bibliotek via en kobling til Bibliotekportalen i Oppland.

Hvem anbefaler bøkene?
Bøkene omtales av bibliotekansatte i Oppland. I første omgang er det tre regioner som er med i prosjektet.
• Gjøvik-regionen, som igangsatte og tok initiativ til prosjektet, anbefaler skjønnlitteratur for voksne.
• Midt-Gudbrandsdalen skal i gang med å anbefale barnelitteratur.
• Nord-Gudbrandsdalen og Nasjonalparkbibliotekene skal lese inn fjelldikt.

Alle bokpodene er tilgjengelige via YouTube, Facebook og Twitterkontoen til Oppland fylkesbibliotek.Les mer: http://www.avisa-valdres.no/nyheter/2010/08/11/hoer-bokomtaler-gratis-paa-nett.aspx

Valdresbiblioteka, i samarbeid med Oppland fylkesbibliotek, har i år videreutviklet festivalbiblioteket på Vinjerock med quiz og eget litteraturprogram med bokprat og forfatterbesøk.

Det er mellom litteraturen og tonene du finner ølet, står det skrevet på hjemmesiden til Vinjerock. Festivalbiblioteket var samlokalisert med ølteltet eller pøbben, og i Vinjestøga var det eget litteraturprogram.  På det meste var det rundt 3500 besøkende på årets Vinjerock som gikk av stabelen 23. – 25. juli 2010.  
For lenker, bilder og mer om festivalen: http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Festivalbibliotek-pa-Vinjerock/

Gjennom Den kulturelle skolesekken i Oppland får elever i grunnskolene i Gausdal og Øyer oppleve ”Knerten-dag” i september. Oppland fylkesbibliotek legger opp til at alle elevene skal få mulighet til å lese ”Knerten gifter seg” av Anne Cath. Vestly  i forkant av turnéen

Oppland fylkesbibliotek samarbeider med Gausdal folkebibliotek og Øyer folkebibliotek om utlån av klassesett av boka. I tillegg vil elevene få utdelt en quiz de kan svare på. Les mer her: http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Knerten-pa-turne-i-Oppland/

Forfatterbesøk gjennom Den kulturelle skolesekken
Oppland fylkesbibliotek har kåret vinnere av vårens litterære quiz 2010:
Espen Hagen,
2. trinn Kjønås skole

André Rundtom,
5. trinn Sødorp skole

Hanne Evensen,
10. trinn Gausdal ungdomsskole


Fylkesbiblioteket gratulerer! Bokpremie kommer i posten.


Oppland fylkesbibliotek samarbeider med Kultur og idrett i fylkeskommunen om litteraturtilbudet i Den kulturelle skolesekken.


Fylkesbiblioteket har laget quizene som kan brukes av bibliotek og skoler i forbindelse med forfatterbesøk.

"Vanskeligheten med å være i stillhet og ro"
 
Oppland fylkesbibliotek, Kulturstua i Ro og Gausdal folkebibliotek presenterer Bjørnsonkvelder.Kjersti S. Sissner og Hans-Jørgen Walin Weihe kåserer om Bjørnstjerne Bjørnson som kunstnerisk modell. Selma Karlstad fra Østre Toten mottar prisen for vinnerdiktet. Skrivekonkurransen er arrangert av Oppland fylkesbiblioteks bokbuss i samarbeid med Pegasus og Norsk Litteraturfestival. Prisen overrekkes av Litteraturformidler på bokbussen Trygve Ramnefjell.


Oppland fylkesbibliotek har en lengre artikkel på sin hjemmeside om prisvinneren. Lenken: http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Losrivelse-av-Ja-vi-elsker-i-Bjornsonaret/

Mer om vinnerdiktet og video av prisoverrekkelsen finner du på Bokbussens blogg til høyre.

30 bibliotekansatte var samlet til kurs i veiledningspedagogikk og digital kompetanse, arrangert av Oppland fylkesbibliotek i fylkeshuset på Lillehammer 19. april.


Kursleder, Eddie Pedersen fra Vox – nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, inspirerte, engasjerte og kom med gode råd og tips.
Kurset var lagt opp med en blanding av teori, oppgaver og diskusjon. Refleksjoner og erfaringer fra veiledningssituasjoner var nyttig og engasjerende.

Grunnleggende dataopplæring er et satsningsområde ved 14 folkebibliotek i Oppland. Tilbudet er gratis og åpent for alle. Behovet er stort blant befolkningen, og kurs og veiledning i bibliotekene er meget populært.

Det er fortsatt 27 % av befolkningen i Norge som har for liten eller ingen digital kompetanse. Uten denne kompetansen ekskluderes man fra store deler av samfunnet og nyhetsbildet. Bibliotekene fungerer som viktige læringsarenaer for denne gruppen, og ønsker å motvirke det digitale klasseskillet.

Presentasjonen til Eddie Pedersen fra Vox kan du laste ned her.

Besøk Oppland fylkesbibliotek på Oppland.no for andre relevante lenker:
  • Vox
  • Dataopplæring i biblioteket -  hefte for bibliotek
  • Lær data i biblioteket - om prosjektet i Oppland 
  • Bilder fra kurset på Flickr

Bibliotekene i Oppland feirer bokdagen 23. april med et vell av aktiviteter.


Verdens bokdag bygger på en gammel tradisjon fra Barcelona, der man hvert år på samme dag setter byen i bokens tegn. I Norge har vi feiret Verdens bokdag siden 1997. Bokhandlere, bibliotek, skoler og foreninger over hele landet markerer Verdens Bokdag hvert år den 23. april. Bokdagen er en markering av bokens rolle i samfunnet, boken som uttrykksform, for språklig og kulturelt mangfold, for utdannelse og for kommunikasjon.

Bibliotekene i Oppland bidrar til feiringen med mange ulike aktiviteter. Oppland fylkesbibliotek presenterer noen av dem:


Dovre folkebibliotek åpner nytt bibliotek lørdag. Ingar Sletten Kolloen holder hilsningstale, og det blir forfattermøte med Sigrid og Guri Sørumgard Botheim.

Ringebu folkebibliotek tjuvstarter markeringen med en teaterforestilling for barn torsdag 22.april. Under selve bokdagen gir biblioteket bort roser og ettergir eventuelle purregebeyr. I tillegg setter de opp et «tre» hvor folk oppfordres til å henge opp lapp med tittel/forfatter på sine beste leseopplevelser.

Vågå bibliotek markerer Verdens bokdag med å spandere kaffe og gi roser til de første femti som besøker biblioteket.

Nord-Fron bibliotek tjuvstarter med barneteater 22.april, da Barnehageteateret viser forestillingen Fiskekongen for førskolebarn. Fredag 23. april ettergir biblioteket purregebyr og deler ut roser til de tjue første som kommer til biblioteket.

Mesna videregående skole markerer Verdens bokdag med Quiz med bokpremier, åpning av miniutstilling i forbindelse med Bjørnsonåret, besøk med fordrag om utviklingsprogrammet Spor. I tillegg presenteres forfatterne som kommer til arrangementet 4 forfattere og 1 band under litteraturfestivalen.

Lunner bibliotek sender tre bibliotekarer til to barneskoler (for å lese i hver klasse fra 1. til 6. trinn.) Bibliotekarene skal  fortelle om verdens bokdag, lese høyt og ønske godt leseår.

Øyer folkebibliotek markerer Verdens bokdag på lørdag 24.april med boksalg og åpning av den lokal kulturuka Øyer-Ekk på Hafjelltorget i Øyer.  I tillegg blir det lesestund om Mormor og de åtte ungene, som introduksjon til en teaterforestilling som har premiere i Øyer lørdag.

Skjåk folkebibliotek feirer dagen med kaffe, saft og bokstavkjeks. Kanskje kommer 1. klasse på besøk, og da blir det lesestund før barna får lånekort og kan låne bøker.

Etnedal folkebibliotek har bestilt roser som skal deles ut til lånere på bokdagen.


En rekke organisasjoner som arbeider med bøker og lesing er knyttet til markeringen av Verdens bokdag. Du kan lese mer om Verdens bokdag på Unescos nettsider og nettsidene til Verdens bokdag i Norge.


19. mars kåserte Gjøvikforfatteren Helge Dahl om Bjørnstjerne Bjørnsons matkultur i Italia på Kulturstua i Ro. Arrangementet var en del av et samarbeid mellom Oppland fylkesbibliotek, Kulturstua i Ro og Gausdal folkebibliotek. I Bjørnsonåret 2010 arrangerer vi månedlige arrangementer som kombinerer litteratur, kåserier og matopplevelser.Velkommen til bords med Bjørnstjerne Bjørnson.Oppdatert program finner du på Kulturstua i Ro sin hjemmeside: http://www.kulturstua.no


Besøk Oppland fylkesbibliotek sin hjemmeside/ portal. Her legges bilder og videoer av arrangementer som har vært, på YouTube. Annet aktuelt stoff legges ut på de sosiale mediene fortløpende: http://www.bibliotekportalenoppland.no/


Besøk oss på facebook hvor det er nærmere beskrivelse av det som skjer i april. Klikk her for å gå direkte til arrangement eller her for å komme til vår facebook side.

Fremtidsbiblioteket blir til akkurat nå. 
Norske folkebiblioteker har mye å lære av hvordan privat næringsliv tenker strategi og markedsføring.

Les mer på vår Facebook side eller Twitter lenke. 

Gå inn på www.bibliotekportalenoppland.no


Kobling finner du også til høyre i bloggen

Tilgjenglighet for alle 

Prosjektleder Randi Øverland ga praktiske eksempler fra hverdagen til ulike personer med funksjonsnedsettelser.

- Det er viktig å presisere at dette er løsninger som alle trenger, på gitte tidspunkt i et livsløp, og spesielt viktig med tanke på den enorme økningen av eldre som vi om kort tid vil merke i samfunnet. I et samfunnsøkonomisk perspektiv vil det være helt nødvendig å velge løsninger som er tilgjengelige for alle, sier Øverland og legger til at hun ønsker innspill fra kommunene og fylkeskommunene på hvordan hun kan brukes i denne stillingen de neste tre årene.

Les mer om  bibliotek, prosjektet og andre foredrag her

Foredragene kan lastes ned som PowerPoint.

I forbindelse med Det norske bibliotekmøte på Hamar, fikk barnehagene Klukhagan, Slemsrud og Lovisenberg besøk av bokbussen med Trygve Ramnfjell, formidler fra Oppland fylkesbibliotek. Les mer i bloggen: Bokbussen i Oppland: For artikkel og lenke.

Foto: Anette Løberg, Hamar Arbeiderblad

" Seminar for deg som er litteratur- og bibliotekinteressert!"

Sigrid Undset-dagene
Rica Victoria hotel, Lillehammer
26. - 27. mai 2010
- med fokus på leseåret, Bjørnsonåret, bibliotek, litteratur og omdømme

Fullt program eller sammendrag, med påmeldingslenke, finner du hos oss på SlideShare eller Twitter.

Lenke til våre sosiale medier finner du på: http://www.bibliotekportalenoppland.no/ Velkommen til bords med Bjørnstjerne Bjørnson.

Oppland fylkesbibliotek samarbeider med Kulturstua i Ro og Gausdal folkebibliotek om månedlige Bjørnsonkvelder med litteratur og mat i skjønn forening. Kulturstua har utviklet egne Bjørnsonmenyer gjennom mange år, og i år koples matgledene til en rekke av foredrag og kåserier. Blant foredragsholderne finner vi blant andre Edvard Hoem, Helge Dahl og Jacob E. Ågotnes.

Program 2010: Klikk på bildet under for lesevennlig størrelse:

Du kan også se programmet og video på Youtube ved å følge lenken under:
Bjørnsonkvelder i Ro, en film fra Oppland fylkesbibliotek

Du kan også finne oppdatert informasjon på vår Facebook side ved å klikke her!
På Facebook vil også det bli lagt ut påminnelser utover 2010

Vi vil fremstå med ny drakt innen kort tid. Frem til den tid må det påregnes noen uregelmessigheter. Innen 1 uke skulle det meste være på plassSøre Grindstugu barnehage i Vågå har fått eit eige lite bibliotek. Tanken er at dette skal fremje språkutvikling og høgtlesing
Barnehagebiblioteket er eit samarbeid med Vågå bibliotek og Bokbussen i Oppland. Bokbussen driftes av Oppland fylkesbibliotek.

Klikk på bildet for lesevennlig størrelse
Kilde: Avisa nordalen, 25.02.10

Kilde: Hamar Arbeiderblad
Klikk på bildet for lesbarhet. Dette er en testoppgave

Norsk Bibliotekforening har besluttet at det fra 2010 til 2014 skal fokuseres på utvikling og oppgradering av biblioteker, og at leselysten blant nordmenn skal fremmes.
Biblioteket på Harestua har i forbindelse med leseåret gått til innkjøp av et lesehjul.
Kilde: Avisen Hadeland, 10.02.10

Klikk på bildet for lesbar tekst.

Kilde foto

To tredjedeler av av verdens internettbrukere besøker nå et sosialt nettsted eller en blogg i løpet av en måned. Denne sektoren tar nå nesten 10% av all global tid som brukes på internett, og er nå klodens 4. mest brukte online- kategori.
På toppen av denne rangeringen - som tar for seg hva vi bruker tid på, når vi er online- finner vi bruk av søketjenester, generelle portaler, software-aktører og sosiale tjenester. Først på femteplass finner vi bruk av e-post.
Analyseselskapet Nielsen pleier å ha orden på rapportene sine, denne er over et år gammel men gir alikevel en interresant global indikasjon. Sjekk bloggen deres for fyldig gjennomgang.

Min lille kommentar:
Facebook troner øverst i Norge av sosiale medier og tildels globalt. Sist jeg sjekket så var det litt i underkant 2 mill kontoer i Norge. Organisasjoner, private og offentlige aktører er kommet betydelig på banen - nye hver eneste dag. Facebook er ikke saliggjørende - ethvert medium til sitt bruk, men krysskobling av ulike medier er viktig.

Olav Birketveit, fra Oppland fylkesbibliotek, møtte en engasjert og motivert gjeng til kurs i sosiale medier (Web 2.0). Dette var samling 2 av 3. Det var tydelig at alle hadde arbeidet med faget siden første samling - spørsmålene og engasjementet tydet på det. Faget er stort og verktøyene utvikler seg stadig. Kursdeltakerene taklet denne utviklingen utmerket. Jeg tror alle synes det var utrolig morsomt å se fremgangen siden første samling.
Det var naturlig å ha fokus på sentrale funksjoner innen bloggutvikling, men vi hadde også en runde innom (Web 3.0) "nettskyen" (sky computing) og UN (Unified Communikation), Dropbox ble for alle en skattekiste ser det ut til - personlig bruker jeg den hver eneste dag. Materiell, for de spesielt interesserte, ble delt ut til deltakerne.
Kursleder lærte mye og fikk også en del ting å tenke på.

Takk til Otta og Valdres for utrolig spennende kursdager.