Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

I disse dager sender Oppland fylkesbibliotek plakater og flyere til alle fylkets bibliotek. Dette er et ledd i markeringen av at det er femti år siden en av Opplands mest kjente og kjære forfattere ga ut sin første bok.
Vera Henriksen, Vera Margrethe Henriksen, født 22. mars 1927, fødested Oslo. Bodde i USA 1946-63, studerte en tid arkitektur og kunsthistorie. Mot slutten av 1970- årene flyttet familien til Lom.
Vera Henriksen har et uvanlig bredt og omfattende forfatterskap bak seg; hun har skrevet eller levert bidrag til nærmere et halvt hundre bøker. For mer informasjon om Vera Henriksen, følg denne lenken.


vil holde foredrag på Gjøvik bibliotek om sosiale medier og digitale løsninger

 

Bibliotek i forandring
Trondheim 13. – 15. september 2011
Vi ønsker velkommen til konferanse! Konferansen setter fokus på forandringer som skjer i biblioteksektoren, og på hvordan bibliotekene skal delta i disse. Vi har gleden av å tilby deltakerne varierte og inspirerende dager i Trondheim, både faglig, kulturelt og sosialt.
Velkommen til Sør-Trøndelag og Trondheim!
Arrangører: Fylkesbibliotekene i Hedmark, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag, Oppland og Sør-Trøndelag. http://fylkesbiblioteket.stfk.no/Om-oss/Aktuelt/Velkommen-til-konferanse
Vertskap
Dag 1
12.00 – 13.00 Registrering

13.00 – 14.00 Lunsj

14.00 – 14.15 Velkommen!

14.15 – 14.30 Rasmus Rohde (spellmannprisvinner og fylkeskunstner i Sør-Trøndelag)

14.30 – 15.00 Med skråblikk på bibliotek. Marianne Meløy (skuespiller ved Trøndelag Teater og kåsør i ”Norgesglasset” på P 1)

15.00 – 15.30 Bibliotek i det kulturelle landskapet - aktør og alliansepartner i lokalsamfunnet. Karen Espelund (direktør for kultur og kommunikasjon i Sør-Trøndelag fylkeskommune)

15.30 – 16.00 Kaffe og noe å bite i.

16.00 – 16.45 Musikkformidling i store og små bibliotek. Ann Kunish (avd.leder ved Deichmanske bibliotek / musikkavd.)

16.45 – 17.15 Formidling av musikk – bruk av sosiale medier. Stian Stakset (bibliotekar vedTrondheim folkebibliotek / musikkavd.)

17.15 Vi gjør oss klar for besøk på Trondheim folkebibliotek eller på ABM-senteret på DORA.

18.00 – 19.00 Vi besøker Trondheim folkebibliotek eller ABM-senteret

20.00 Middag med kulturinnslag på hotellet.

Dag 2
09.00 – 09.15 God morgen! Kulturinnslag.

09.15 – 10.00 Nasjonal bibliotekpolitikk. Vigdis Moe Skarstein (nasjonalbibliotekar)

10.00 – 10.45 Bibliotek på nett. Svein Arne Solbakk (IKTD-direktør ved Nasjonalbiblioteket)

10.45 – 11.15 Vi strekker på bena.

11.15 – 11.45 Folkebibliotekene og formidling av e-bøker. Sissel Merethe Berge (hovedbibliotekar ved NTNU og leder for NBFs utvalg for litteraturpolitikk)

12.00 – 13.00 Lunsj

13.00 – 13.45 Bruk av Digitalarkivet og andre digitale kilder. Gunnar Morsund (historiker ved Interkommunalt arkiv for Møre- og Romsdal)

13.45 – 14.15 Lese for å mekke. Prosjekt med fokus på samarbeid mellom Hamar bibliotek og videregående skole. Hanne Sine Andresen (litteraturformidler ved Hamar bibliotek). Liv Bjellastuen (avdelingsleder ved biblioteket på Hamar Katedralskole)

14.15 – 14.45 Kaffe og noe å bite i.

14.45 – 15.15 Statistikk i praksis. Jannicke Røgler ( bibliotekrådgiver ved Buskerud fylkesbibliotek)

15.15 – 16.00 Litteraturhus Nord-Trøndelag - ny giv for biblioteket som samfunnsaktør. Roald Lysø (Trøndelag Forskning og Utvikling)

17.30 – Vi besøker Rockheim. Det nasjonale opplevelsessenteret for pop og rock. Middag med kulturinnslag på Rockheim

Dag 3
09.00 – 09.15 God morgen Kulturinnslag.

09.15 – 10.00 Biblioteket er et politisk prosjekt. Svein Arne Tinnesand (leder Norsk Bibliotekforening )

10.00 – 10.30 Vi rydder rom. Kaffe og noe å bite i.

10.30 – 11.00 Trenger vi bibliotek nå til dags? Berit Skillingsaas Nygård (biblioteksjef ved Trondheim folkebibliotek)

11.00 – 12.00 Kommunikasjon – bærebjelken i alt samspill mellom mennesker. Karin Hjertaker (motivator og coach ved Hjertaker Kompetanse)

12.00 – 13.00 Lunsj

Vel hjem !
Kontakperson Øivin Stav, 73 86 63 97 
Arrangørene tar forbehold om endringer i programmet.Vestre Toten folkebibliotek er vant med besøk, men torsdag 01.09.11
kom det noen utenom det vanlige.
Klikk 2 ganger på artikkel for lesevennlig størrelse
På Gjøvik bibliotek fikk hun en omvisning og hadde samtaler med biblioteksjef Tone Nyseter. Yoshida hadde også samtaler med representanter fra Oppland fylkesbibliotek.

Gjøvik har latt en gratisutgave av Bjørnsons En glad gutt inngå i byjubileet. Her finner du ca 13 gode grunner til at du i høst bør lese boka høyt for deg selv og din familie.

Klikk 2 ganger på artikkel for lesevennlig størrelse.


Kilde: Oppland Arbeiderblad, 05.09.11, Arnfinn Aaslund
 Prosjektet Hele Gjøvik leser er kommet i stand med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket og Oppland fylkesbibliotek, og i samarbeid med Gjøvik 2011. Pocketutgaven er utgitt i anledning Gjøvik bys 150-årsjubileum.
Klikk 2 ganger på artikkel for lesevennlig størrelse

Arrangementet er et samarbeid mellom:
Gjøvik bibliotek, Nasjonalbiblioteket, Oppland fylkesbibliotek og Gjøvik 2011

Kilde: Oppland Arbeiderblad, 26.08.11, Frode Hermanrud


     

 Klikk på programmet for lesevennlig størrelse

Arrangementene er et samarbeid mellom:
Gjøvik bibliotek, Nasjonalbiblioteket, Oppland fylkesbibliotek og Gjøvik 2011

Nasjonalbiblioteket har gitt Oppland fylkesbibliotek prosjektmidler til å utvikle bibliotekene som flerkulturelle arenaer.

Fredag 26. august avholdes et arbeids- og oppstartsmøte på Lillehammer, der folkebibliotek i Oppland er invitert til å delta.

Et av delmålene for prosjektet er skolering av bibliotekansatte i formidlingsteknikk og pedagogikk for fremmedspråklige målgrupper. Ett mål for det første møtet er å finne bibliotek som ønsker å utvikle seg som en flerkulturell arena.

Handarin W. Nazir, leder av Flerkulturelt råd i Oppland, vil holde ett av innleggene under møtet.
For mer informasjon, kontakt Fylkesbiblioteksjef Gunhild Aalstad.

©
  Avisa Valdres, 16.08.11, Geir Helge Skattebo. Arkivfoto: Karin Bleken
Avisa Valdres skrev en artikkel om utlån av papir bøker. Ser en derimot på utlånet av alle medier i 2010, hadde Vang folkebibliotek en sterk økning i sitt besøk fra 2009 til 2010 med 36,6 prosentBibliotekrådgiver

Oppland fylkesbibliotek har ledig 100 % fast stilling som bibliotekrådgiver.  
Stillingen skal bidra til å utvikle bibliotekene som læringsarena, litteraturhus og flerkulturell møteplass.
 • Arbeidssted: Gjøvik
 • Søknadsfrist: 8. september 2011
 • Søknadsnr: 1100147
 • Stillingen ligger under Fylkesbiblioteket
 • Tlf: 61 18 96 12
Om Fylkesbiblioteket

Oppland fylkesbibliotek ligger på Gjøvik, samlokalisert med Gjøvik bibliotek. Oppland fylke har folkebibliotek i 26 kommuner og skolebibliotek i 13 videregående skoler. Fylkesbiblioteket er en regional utviklingsaktør, et kompetansesenter og en nettverksbygger for bibliotekene i fylket. Fylkesbiblioteket samarbeider med kommunene i gjennomføringen av regionale bibliotekplaner.

Om stillingen

Fylkesbiblioteket har gjennom prosjektvirksomhet iverksatt flere tiltak for å utvikle modeller for interkommunalt samarbeid på nye måter. Vårt utviklingsteam på 5 personer søker en kreativ medarbeider som ønsker å jobbe med videreutvikling av bibliotekene i en ny digital tid. Det er en utfordrende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • 100 % fast stilling
 • Ledig fra 1. september 2011
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 Arbeidsoppgaver
 • Delta i planarbeid og revidering av dagens bibliotekplaner 
 • Delta i utviklingsprosjekter med modellbygging av framtidsbiblioteket 
 • Utvikling av biblioteket som læringsarena, litteraturhus og den flerkulturelle møteplassen 
 • Kompetanseutvikling av bibliotekansatte i fylket
 • Nettverksbygging med ulike samarbeidspartnere
Ønskede kvalifikasjoner
 • Bibliotekfaglig utdanning (bachelor, og gjerne master i bibliotek- og informasjonsfag)
 • God IKT- kompetanse
 • Erfaring fra biblioteksektoren
Ønskede egenskaper
 • Kreativ, initiativrik og nytenkende
 • Evne til strategisk tenkning, er fleksibel og resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Liker å jobbe i team
 • Egnethet for stillingen vektlegges
Vi tilbyr
 • Et kreativt og stimulerende tverrfaglig miljø
 • Et utviklingsmiljø for å definere bibliotekbehov i framtida
 • Dyktige kollegaer med ulik kompetanse som ønsker ny medarbeider velkommen i teamet
 • Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk og lønn etter avtale
Kontaktperson
Søknad

Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på raushet, ansvarlighet, kreativitet, fleksibilitet og tillit. Det kreves høy etisk standard. Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.
Godkjente kopier av vitnemål og attester vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.
Søknadsfrist: 8. september 2011
Søknadsnr: 1100147

Gjøvik bibliotek ønsker seg flere menn innenfor dørene, og har i uke 39 satt sammen et program over fire dager med menn som både foredragsholdere og målgruppe. Damer er selvfølgelig også hjertelig velkomne! Biblioteket har skaffet seg skjenkebevilling, og under flere av arrangementene blir det også mulighet for å nyte øl eller vin.
 • Mandag 26. september kl. 19.00: Erling Dokk Holm om bibliotekets og kulturens plass i byutvikling. Gratis inngang.
 • Tirsdag 27. september kl. 19.00: Konservering av vilt og fisk ved Helge Hagen. Inngang kr. 50.-.
 • Onsdag 28. september kl. 19.00: Lofferkveld med Thor Gotaas og Grove horn. Inngang kr. 150.-.
 • Torsdag 29. september kl. 19.00: Forfatterkveld med Levi Henriksen. Inngang kr. 50.-. 
De glade gutters uke er et jubileumsarrangement under Gjøvik 2011, og arrangeres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Oppland fylkesbibliotek. 

Les mer om programmet på Gjøvik bibliotek sin blogg: http://gjovikbibliotek.blogspot.com/2011/07/de-glade-gutters-uke.html

  

Oppland fylkesbibliotek stod som arrangør og initiativtaker for den nye debattserien om FRAMTIDSBIBLIOTEKET - sammen med Norsk Bibliotekforening.
Hele debattserien er i sin helhet lagt ut på YouTube med nærmere beskrivelser.

Dag 3. Avkobling eller påkobling?

 

Gran bibliotek arrangerer i sommer lesekonkurranse for alle fra 6 til 16 år.

Du kan vinne en splitter ny I-pod eller kinobilletter!


Så enkelt er det å delta:

Hent et lesekort på biblioteket i Brandbu eller Gran, eller skriv ut fra nett.
Les 5 bøker, og fyll ut baksiden av lesekortet.

Lever lesekortet på biblioteket i Brandbu eller Gran innen 31. august 2011
Trekning av i-pod og kinobilletter skjer på biblioteket i Brandbu lørdag 3.september kl. 11.00

Vedlagt bilde av jubileumsboka vi deler ut gratis. Forord av ordfører Bjørn Iddberg. Forsidebildet er et maleri av Gjøvik gård fra 1880-årene. Kunstner ukjent.


Torsdag 16. juni kl. 16.00 går startskuddet for Gjøvik biblioteks hovedarrangement i jubileumsåret. Da pynter vi borggården i Rådhuset til fest og serverer gratis kaffe og kake. Ordfører Bjørn Iddberg vil foreta åpning, og Gjøviks lokalpolitikere fra Hovedutvalg for Kultur, Miljø og Næring skal dele ut bøker. Det blir Bjørnsonjazz ved Tune Into Gjøvik jazzklubb, og hvem vet, kanskje dukker også Bjørnson selv opp? Innendørs viser vi en nettutstilling med Bjørnson på storskjerm. Møt opp på biblioteket denne dagen og sikre deg et gratis eksemplar av Bjørnstjerne Bjørnsons En glad gutt!

I forkant av arrangementet vil smågutter fra Gjøvik barneteater utkledd som tidsriktige glade gutter løpe rundt i byen og dele ut løpesedler.

Dette prosjektet er kommet i stand med prosjektmidler fra Nasjonalbiblioteket og Oppland fylkesbibliotek. Snart ankommer 4000 spesialutgaver av boka til Gjøvik bibliotek. Det har vært spennende å få være med på å bestemme utseende, forord og baksidetekst til en bok som hører med til Norges nasjonallitteratur. Vi gleder oss til å vise den frem! 

Alle kan være med på å diskutere boka!
Vi oppretter en egen facebookside som heter Hele Gjøvik leser. Her kan alle følge med, og sende inn kommentarer om hva man synes om boka. I tillegg vil Bjørnsonforsker Arnfinn Aaslund fra Raufoss holde foredrag på biblioteket torsdag 25. august kl. 16.00, der det også blir anledning til å stille spørsmål om Bjørnson og å diskutere En glad gutt. Aaslund har doktorgrad i Bjørnsons forfatterskap. 

Flere aktiviteter
Torsdag 1. september følger vi opp Hele Gjøvik leser med et Bokcruise med Skibladner. Edvard Hoem kommer med et rykende ferskt Bjørnsonforedrag, det blir god mat og jazz på dekk. Arr. i samarbeid med Nasjonalbiblioteket, Oppland fylkesbibliotek, Tune Into Gjøvik jazzklubb og Gjøvik 2011.
For mer informasjon og påmelding: http://gjovikbibliotek.blogspot.com/2011/04/bokcruise-pa-skibladner.html

I uke 39 arrangerer vi De glade gutters uke, og utover høsten blir det mange spennende arrangementer. Følg med!


Les mer om prosjektet: Hele Gjøvik leser her: http://gjovikbibliotek.blogspot.com/2011/03/hele-gjvik-leser.html

© Oppland fylkesbibliotek, Olav Birketveit

Oppland fylkesbibliotek er initiativtaker til den nye debattserien Framtidsbiblioteket under Litteraturfestivalen. Debatten blir tatt i det offentlige rom. «Biblioteket blir et av de mest attraktive stedene i framtiden!»

Dette mener Erling Dokk Holm som sammen med Anniken Huitfeldt og Ida Aalen debatterte bibliotekets framtid på dag to i programserien.

Ikke en stol var ledig på kafeen i Lillehammer kunstmuseum da kulturminister Anniken Huitfeldt, førsteamanuensis ved Markedshøgskolen, Erling Dokk Holm og interaksjonsdesigner Ida Aalen under ledelse av forfatter og foredragsholder Eirik Newth tok debatten om framtidsbiblioteket.

Attraktive lokaler, god plassering og sjenerøse åpningstider er avgjørende for om bibliotekene blir brukt. Har biblioteket disse kvalitetene, øker besøket. Erling Dokk Holm refererte fra en undersøkelse som også viser at halvparten av de besøkende ikke låner bøker, men bruker biblioteket på andre måter. Han påpekte at det er mange grunner til at folk oppsøker biblioteket. En unik mulighet for folk til å gå inn og være alene f.eks.

«Hva trenger vi biblioteket til?» Ida Aalen stilte mange gode spørsmål. Hun brukte biblioteket aktivt som student, men trenger det ikke slik som før. Hun unngår fysiske bøker så godt hun kan. Hun ser ikke den store vitsen i å bruke biblioteket nå som ”alt” er tilgjengelig på nett. Bokhylla.no er en god idé, men må gjøres bedre.

Anniken Huitfeldt utpekte folkebibliotekene som et av samfunnets største suksesser og fremhevet spesielt bibliotekets betydning for integrering. Biblioteket har klart det ingen andre har maktet i forhold til dette. Kulturministeren fremhevet formidling av kvalitetslitteratur til flest mulig som bibliotekets fremste oppgave. Noe av det viktigste i framtiden er arrangementer rundt boka. Biblioteket som litteraturhus, møteplass og gratis tilbud ble også trukket frem. Hun understreket at bibliotekarene er det viktigste for å forme framtidens bibliotek og at det derfor er viktig å satse på kompetanseheving.

Erling Dokk Holm fikk avslutningsreplikken med: «Biblioteket er veldig velfungerende!»

© Oppland fylkesbibliotek, Olav Birketveit

Hva skal vi med bibliotek hvis bibliotekene ikke lenger er bibliotek? var et av mange spørsmål Vetle Lid Larssen stilte i debatten  med Liv Sæteren, biblioteksjef for Deichmanske bibliotek.

Kafeen i Lillehammer Kunstmuseum var fylt opp av interesserte tilskuere da  forfatter Vetle Lid Larssen og biblioteksjef for Deichmanske bibliotek, Liv Sæteren, debatterte om bibliotekenes framtidige rolle. Med bakgrunn i Larssens utstpill i Aftenposten om at lesing alltid har vært og fortsatt må være bibliotekenes viktigste satsing, inviterte Oppland fylkesbibliotek og Norsk Bibliotekforening til den første debatten i en ny programserie under Litteraturfestivalen på Lillehammer. Vi ønsker med dette å ta bibliotekdebatten ut i det offentlige rom.

Les deres meninger på: http://www.oppland.no/no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Debatt-om-bibliotekenes-framtidige-rolle/

© Gudbrandsdølen Dagningen, Ingunn Aagedal Schinstad, 26.05.11
Les mer - se bilder på Bokbussens sin egen blogg: http://oppland.blogspot.com/2011/05/vant-eventyrlig-tur.html

© Foto: Olav Birketveit, Oppland fylkesbibliotek
Med fullt hus, taler, lokale musikere og Jon Eikemo som hovedattraksjon, kunne bibliotekene i Norddalen endelig feire åpningen av sin nye blogg der fjelldikt kan både leses og lyttes til.

Ord om fjell  - ei digital fjellvandring er et prosjekt som ble startet opp av de 6 bibliotekene i Nord-Gudbrandsdalen, Dovre, Lesja, Lom, Sel, Skjåk og Vågå, i samarbeid med Oppland fylkesbibliotek i 2010. Dette er en del av regionen sin satsning på å utvikle tjenester relatert til Nasjonalparkriket. 

Les mer på:
http://www.oppland.no/no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Ord-om-fjell---diktbloggen-apnet/

Gudbrandsdølen Dagningen sin fotoserie fra åpningsforestillingen på Dombås.

Under følger en video med glimt fra åpningen på Dombås og i Lom:

© Oppland Arbeiderblad, Frode Hermanrud, tirsdag 10.Mai 2011

Klikk 2 ganger på bildet for lesevennlig størrelse

 Gjøvik bibliotek fikk sjenkebevilling for første gang i forrige uke, og planlegger å starte kafe neste år. Begge deler er steg på veien til å bli et litteraturhus, sier biblioteksjef, Gjøvik bibliotek,  Tone Nyseter (f.v.) og fylkesbiblioteksjef, Oppland fylkesbibliotek, Gunhild Aalstad

© Oppland Arbeiderblad, Trude G Dale, fredag 13. Mai 2011
Klikk på bildet for lesevennlig størrelse

Det er Oppland fylkesbibliotek sin bokbuss som står bak det nye tiltaket. Hensikten er å stimulere leselysten. Mange lærere forteller at elevene aldri har lest så mye noen gang.

Følg med på bokbussen sin blogg for disse og andre aktiviteter bl.a. skrivekonkurransen 2011 i forbindelsen med Litteraturfestivalen på Lillehammer: http://oppland.blogspot.com/


© Foto & Tekst Gudbrandsdølen Dagningen 06.05.11


20 bibliotekansatte fra Oppland ble mandag 2. mai bedre kjent med Nasjonalbibliotekets tilbud.


Oppland fylkesbibliotek arrangerte informasjons- og søkekurs i regi av Nasjonalbiblioteket på Lillehammer.

To kursholdere fra Nasjonalbiblioteket, Siri Røsbak Glosli og Håkon Sundaune, fortalte om hvilke oppgaver og tilbud Nasjonalbiblioteket har som er interessante for skole-, folke- og fylkesbibliotek.

Vi fikk bl.a. vite at Nasjonalbiblioteket har 3 petabyte (3000 terrabyte) i digitalt sikringsmagasin, 45 km hyller x 2, og 400 ansatte. På Solli plass finnes en relativt ny, digital lesesal, en spesiallesesal og det multimediale mediateket. Opphavsretten gjør at en stor del av samlingene her ikke er tilgjengelig utenfor huset.

Dagen ble avsluttet med praktiske søkeoppgaver i NBdigital som Bokhylla er en del av. Kursholderne gav nyttige tips og råd til effektiv søking.

Anniken Huitfeldt, Vetle Lid Larssen, Ida Aalen, Knut Nærum, Abid Raja, Svein Arne Tinnesand Lars Mytting, Liv Sæteren, Erling Dokk Holm, Eirik Newth, Bjørn Ousland, Mustafa Can, Henriette Westhrin, Terje Torkildsen,  Aksel Hagen og Trygve Ramnefjell

Møt spennende forfattere, politikere og samfunnsaktører til debatt og samtale om bibliotek og bibliotekutvikling!


Klikk 2 ganger på bildet for lesevennlig størrelse

Klikk 2 ganger på bildet for lesevennlig størrelse

Fylkesbibliotekets EU-prosjekt er viktig for å utvikle bibliotekene som en inkluderingsarena i et flerkulturelt samfunn.

Fra 13.-16.mars var Oppland fylkesbibliotek vertskap for et EU-møte i prosjektet «PATHWAYS to intercultural and political education».  16 deltakere fra Thüringen og Göttingen i Tyskland, Belgia, Østerrike og England deltok på møtet. Partnerne fikk et besøk på Lillehammer læringssenter og Lillehammer bibliotek der de fikk et innblikk i hvordan nye nordmenn inkluderes i det norske samfunnet gjennom språkopplæring og samfunnskunnskap.

Lillehammer bibliotek og Østre Toten folkebibliotek deltar i prosjektet og bidro også i de faglige diskusjonene. Biblioteket er en arena hvor man finner nyttige virkemidler i form av bøker, PC og aviser. Tilgjengeligheten av litteratur på forskjellige språk er viktig. Bibliotekene er også en flerkulturell arena der folk med ulik bakgrunn møtes. For fylkesbiblioteket er det viktig å utveksle ideer, erfaringer og pedagogiske metoder for å utvikle bibliotekene.

Møtene pågikk i fylkeshuset der forberedelsene til EU-rapporten ble diskutert. Prosjektet, som har pågått i snart to år, er inne i evalueringsfasen.  Siste møte er i Thüringen i juni  der siste hånd på rapporten skal legges.


Møtedeltakerne fikk selvsagt oppleve norsk vinter og hva omgivelsene i Lillehammer har å by på.

Et møte med Kulturstua i Ro med norsk tradisjonsmat, gammel byggeskikk og fylkesbibliotekets egen litteraturformidler, Trygve Ramnefjell, som vartet opp med eventyr, viser og stev.

Les mer: http://www.oppland.no/no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Vellykket-EU-mote1


Oppland fylkesbibliotek sin «STARTPAKKE: Spill i bibliotek» er ferdig.Startpakken er skrevet av Tina Halkinrud og kan være til hjelp for de bibliotekene som ønsker å komme i gang med sitt spilltilbud. I startpakken vil bibliotekene finne informasjon om dataspillets rolle og forslag til muligheter knyttet til spilltilbudet.


Her kan du lese «STARTPAKKE: Spill i bibliotek»:

http://www.oppland.no/no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Spillpakken-er-klar/40 bibliotekansatte fra hele Oppland var samlet på Gjøvik for å bli orientert om nye bøker.To engasjerte litteraturformidlere fra Stavanger,  Kjersti Torbjørnsen og Linn Tønnesen, presenterte ca. 90 kulturfondbøker for voksne fra 2010.  Opplegget  er en formidlingsturné for kulturfondbøker organisert av Rogaland fylkesbibliotek og støttet av Norsk kulturråd.
Oppland fylkesbibliotek var arrangør i Oppland.

Dagen ga en nyttig oversikt over mange av de nye bøkene som støttes av Norsk kulturråd, med hovedvekt på ny norsk skjønnlitteratur for voksne.
Fylkesbiblioteket vil satse videre på å arrangere en slik dag hvert år.


http://www.oppland.no/no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Kulturfondboker-fram-i-lyset/

Oppland fylkesbibliotek får besøk av 
sine partnere i EU-prosjektet PATHWAYS.

13.-16. mars får Oppland Fylkesbibliotek besøk fra Tyskland, Belgia, Østerrike og England. Besøket tas imot på Lillehammer og møtet i Norge er det femte partnerskapsmøtet i PATHWAYS.
 
Les mer på: http://www.oppland.no/no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/EU-mote-pa-Lillehammer


© Gudbrandsdølen Dagningen, 24.01.11

Musikkelskende bibliotekkunder får tilgang til verdens største platesamling.
Oppland fylkesbibliotek tilbyr kundene å låne 700 000 musikkstykker fra mer enn 320 plateselskap hovedsakelig innen sjangrene klassisk, jazz og verdensmusikk.

"Rundt 500 nye album blir lagt ut hver måned".

"Det er nedfelt i vårt handlingsprogram at vi skal utvikle digitale tjenester"

Olav Birketveit, prosjektleder

Foto: Per Zhang Skjønberg, Oppland Arbeiderblad
Nå kan du høre store mengder musikk helt gratis streamet gjennom ditt eget bibliotek.

Via hjemmesiden til Oppland Fylkesbibliotek kan du få gratis tilgang til musikktjenesten til Naxos.
Der finner du litt over 50.000 album med over 700.000 musikkstykker. Over 300 plateselskap er representert i det store musikkbiblioteket og det blir lagt til cirka 500 nye album hver måned.

 


Det eneste du trenger for å få tilgang er nummeret på lånekortet ditt på biblioteket. Oppland Fylkesbibliotek har skaffet seg et knippe lisenser, slik at vi som lånekunder kan få tilgang til disse.


Les mer - se responsen fra publikum: http://www.oa.no/kultur/article5473762.ece

Dere kan nå lytte til rundt
700 000 musikkstykker fra mer enn 320 plateselskap, hovedsakelig innen sjangrene klassisk, jazz og verdensmusikk.


Naxos Music Library er nå tilgjengelig via hjemmesiden til Oppland fylkesbibliotek: www.bibliotekportalenoppland.no. Tjenesten spilles av i nettleseren (streaming). Det du hører på kan deles direkte på Facebook og Twitter.

Ca. 500 nye album blir lagt til hver måned. Tjenesten gir også informasjon om utøvere, komponister, biografier, pedagogiske beskrivelser og mye mye mer.

Nettstedet har en egen digital læringsplattform for de yngre. Denne multimediaressursen inkluderer beskrivende tekst, lydfiler, bilder, ordlister, historikk, alt om instrumentene i et orkester og hvordan de høres ut med eksempler.

Musikkbiblioteket kan nås med iPhone eller iPod Touch.
Naxos Music Library App er tilgjengelig gjennom iTunes App Store.

For å logge på, trenger du lånernummeret fra et nasjonalt lånerkort.

Oppland fylkesbibliotek har kjøpt inn lisenser til fri bruk.
Du får beskjed når du logger deg på om det er for mange lisenser i bruk. Husk å logge av med den store røde knappen når du er ferdig med å lytte slik at flest mulig lisenser er ledige til enhver tid.

Hvis du har problemer med lyttingen, kan du ta en titt på Naxos' sin utmerkete
FAQs  (http://oppland.naxosmusiclibrary.com/faqs.asp) hvor du finner svar på det meste.

Ros & ris til prosjektansvarlig:
olav.birketveit@oppland.org