Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

Fylkesbibliotekets EU-prosjekt er viktig for å utvikle bibliotekene som en inkluderingsarena i et flerkulturelt samfunn.

Fra 13.-16.mars var Oppland fylkesbibliotek vertskap for et EU-møte i prosjektet «PATHWAYS to intercultural and political education».  16 deltakere fra Thüringen og Göttingen i Tyskland, Belgia, Østerrike og England deltok på møtet. Partnerne fikk et besøk på Lillehammer læringssenter og Lillehammer bibliotek der de fikk et innblikk i hvordan nye nordmenn inkluderes i det norske samfunnet gjennom språkopplæring og samfunnskunnskap.

Lillehammer bibliotek og Østre Toten folkebibliotek deltar i prosjektet og bidro også i de faglige diskusjonene. Biblioteket er en arena hvor man finner nyttige virkemidler i form av bøker, PC og aviser. Tilgjengeligheten av litteratur på forskjellige språk er viktig. Bibliotekene er også en flerkulturell arena der folk med ulik bakgrunn møtes. For fylkesbiblioteket er det viktig å utveksle ideer, erfaringer og pedagogiske metoder for å utvikle bibliotekene.

Møtene pågikk i fylkeshuset der forberedelsene til EU-rapporten ble diskutert. Prosjektet, som har pågått i snart to år, er inne i evalueringsfasen.  Siste møte er i Thüringen i juni  der siste hånd på rapporten skal legges.


Møtedeltakerne fikk selvsagt oppleve norsk vinter og hva omgivelsene i Lillehammer har å by på.

Et møte med Kulturstua i Ro med norsk tradisjonsmat, gammel byggeskikk og fylkesbibliotekets egen litteraturformidler, Trygve Ramnefjell, som vartet opp med eventyr, viser og stev.

Les mer: http://www.oppland.no/no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Nyheter/Vellykket-EU-mote1