Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit
Klikk 2 ganger på artikkel for lesevennlig størrelse

Arrangementet er et samarbeid mellom:
Gjøvik bibliotek, Nasjonalbiblioteket, Oppland fylkesbibliotek og Gjøvik 2011

Kilde: Oppland Arbeiderblad, 26.08.11, Frode Hermanrud


     

 Klikk på programmet for lesevennlig størrelse

Arrangementene er et samarbeid mellom:
Gjøvik bibliotek, Nasjonalbiblioteket, Oppland fylkesbibliotek og Gjøvik 2011

Nasjonalbiblioteket har gitt Oppland fylkesbibliotek prosjektmidler til å utvikle bibliotekene som flerkulturelle arenaer.

Fredag 26. august avholdes et arbeids- og oppstartsmøte på Lillehammer, der folkebibliotek i Oppland er invitert til å delta.

Et av delmålene for prosjektet er skolering av bibliotekansatte i formidlingsteknikk og pedagogikk for fremmedspråklige målgrupper. Ett mål for det første møtet er å finne bibliotek som ønsker å utvikle seg som en flerkulturell arena.

Handarin W. Nazir, leder av Flerkulturelt råd i Oppland, vil holde ett av innleggene under møtet.
For mer informasjon, kontakt Fylkesbiblioteksjef Gunhild Aalstad.

©
  Avisa Valdres, 16.08.11, Geir Helge Skattebo. Arkivfoto: Karin Bleken
Avisa Valdres skrev en artikkel om utlån av papir bøker. Ser en derimot på utlånet av alle medier i 2010, hadde Vang folkebibliotek en sterk økning i sitt besøk fra 2009 til 2010 med 36,6 prosentBibliotekrådgiver

Oppland fylkesbibliotek har ledig 100 % fast stilling som bibliotekrådgiver.  
Stillingen skal bidra til å utvikle bibliotekene som læringsarena, litteraturhus og flerkulturell møteplass.
 • Arbeidssted: Gjøvik
 • Søknadsfrist: 8. september 2011
 • Søknadsnr: 1100147
 • Stillingen ligger under Fylkesbiblioteket
 • Tlf: 61 18 96 12
Om Fylkesbiblioteket

Oppland fylkesbibliotek ligger på Gjøvik, samlokalisert med Gjøvik bibliotek. Oppland fylke har folkebibliotek i 26 kommuner og skolebibliotek i 13 videregående skoler. Fylkesbiblioteket er en regional utviklingsaktør, et kompetansesenter og en nettverksbygger for bibliotekene i fylket. Fylkesbiblioteket samarbeider med kommunene i gjennomføringen av regionale bibliotekplaner.

Om stillingen

Fylkesbiblioteket har gjennom prosjektvirksomhet iverksatt flere tiltak for å utvikle modeller for interkommunalt samarbeid på nye måter. Vårt utviklingsteam på 5 personer søker en kreativ medarbeider som ønsker å jobbe med videreutvikling av bibliotekene i en ny digital tid. Det er en utfordrende stilling med mulighet for faglig og personlig utvikling.
 • 100 % fast stilling
 • Ledig fra 1. september 2011
 • Noe reisevirksomhet må påregnes
 Arbeidsoppgaver
 • Delta i planarbeid og revidering av dagens bibliotekplaner 
 • Delta i utviklingsprosjekter med modellbygging av framtidsbiblioteket 
 • Utvikling av biblioteket som læringsarena, litteraturhus og den flerkulturelle møteplassen 
 • Kompetanseutvikling av bibliotekansatte i fylket
 • Nettverksbygging med ulike samarbeidspartnere
Ønskede kvalifikasjoner
 • Bibliotekfaglig utdanning (bachelor, og gjerne master i bibliotek- og informasjonsfag)
 • God IKT- kompetanse
 • Erfaring fra biblioteksektoren
Ønskede egenskaper
 • Kreativ, initiativrik og nytenkende
 • Evne til strategisk tenkning, er fleksibel og resultatorientert
 • Gode samarbeidsevner
 • Liker å jobbe i team
 • Egnethet for stillingen vektlegges
Vi tilbyr
 • Et kreativt og stimulerende tverrfaglig miljø
 • Et utviklingsmiljø for å definere bibliotekbehov i framtida
 • Dyktige kollegaer med ulik kompetanse som ønsker ny medarbeider velkommen i teamet
 • Arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende avtaleverk og lønn etter avtale
Kontaktperson
Søknad

Fylkeskommunen har et verdigrunnlag basert på raushet, ansvarlighet, kreativitet, fleksibilitet og tillit. Det kreves høy etisk standard. Fylkeskommunen ønsker at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen.
Godkjente kopier av vitnemål og attester vil eventuelt bli innhentet senere. Tilsendte attester returneres vanligvis ikke.

Oppland fylkeskommune benytter elektronisk søknadsskjema.
Søknadsfrist: 8. september 2011
Søknadsnr: 1100147

Gjøvik bibliotek ønsker seg flere menn innenfor dørene, og har i uke 39 satt sammen et program over fire dager med menn som både foredragsholdere og målgruppe. Damer er selvfølgelig også hjertelig velkomne! Biblioteket har skaffet seg skjenkebevilling, og under flere av arrangementene blir det også mulighet for å nyte øl eller vin.
 • Mandag 26. september kl. 19.00: Erling Dokk Holm om bibliotekets og kulturens plass i byutvikling. Gratis inngang.
 • Tirsdag 27. september kl. 19.00: Konservering av vilt og fisk ved Helge Hagen. Inngang kr. 50.-.
 • Onsdag 28. september kl. 19.00: Lofferkveld med Thor Gotaas og Grove horn. Inngang kr. 150.-.
 • Torsdag 29. september kl. 19.00: Forfatterkveld med Levi Henriksen. Inngang kr. 50.-. 
De glade gutters uke er et jubileumsarrangement under Gjøvik 2011, og arrangeres i samarbeid med Nasjonalbiblioteket og Oppland fylkesbibliotek. 

Les mer om programmet på Gjøvik bibliotek sin blogg: http://gjovikbibliotek.blogspot.com/2011/07/de-glade-gutters-uke.html