Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit


Hvordan vil du unngå å bli spist av en bjørn? Vil du løpe vekk eller legge deg flat?

Spørsmålet ble reist av Øystein Stabell, rådgiver ved Oppland fylkesbibliotek da han kurset lærere ved Lena videregående skole om kildekritikk og kildesøk.
Kurset var en nyttig påminnelse om hvordan søke relevant informasjon på internett og vurdere pålitelighet og hvilke krav vi skal stille til kilder og referanser i elevoppgaver. 

Kurset er relevant, nyttig og morsomt for lærere fra alle studieretninger.

For videre studier ble vi anbefalt litteratur/ lenke:

For Lena videregående skole: Anne Margrete Roedevand


Åtte partnere fra seks land står bak søknaden.

Oppland fylkesbibliotek har søkt et nytt prosjekt i Grundtvigprogrammet.
Partnerne har i de siste månedene jobbet for å utvikle en søknaden, som ble levert i slutten av februar. Åtte partnerorganisasjoner fra Norge, Nord-Irland, Tyrkia, Finland, Italia og Belgia står bak prosjektsøknaden.
Prosjektets tittel er «The Stranger - Storytelling as a method for developing dialogues between majorities and minorities». Målet er å samle historier om «oss» og «dem» - om identitet og innvandreres opplevelse av å komme til et nytt land. Historiene vil danne utgangspunkt for gruppediskusjoner og språktrening, og partnerne ønsker å utvikle en håndbok som samler historier og tips om hvordan man kan lede flerkulturelle gruppediskusjoner.
Deltakelse i EU-prosjekter gir merverdi til Oppland fylkesbiblioteks satsingsområder, og vil være en forlengelse av fylkesbibliotekets arbeid for å utvikle bibliotekene som flerkulturelle arenaer, og prosjektet «Bibliotekene som globale døråpnere».

I tillegg til Oppland fylkesbibliotek er partnerne i prosjektet:Oppland fylkesbibliotek sin side for internasjonalt samarbeid finner du her:
http://www.oppland.no/Fag-og-tjenester/Fylkesbiblioteket/Internasjonalt-arbeid