Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit


Ny rapport fra Oppland fylkesbibliotek viser at bibliotekarene ønsker å nå enda flere.

Folkebiblioteket er den mest populære og den mest brukte kommunale tjenesten. Likevel ønsker ansatte i folkebibliotek økt kompetanse på markedsføring av bibliotekets tjenester. Dette kommer klart frem i Fylkesbibliotekets spørreundersøkelse «Kompetanseutvikling i biblioteket 2012». De ansatte mener at tjenesten har potensial til å nå enda flere hvis biblioteket hadde vært bedre markedsført.

Oppland fylkesbibliotek sendte i desember 2011 ut en spørreundersøkelse blant alle folkebibliotekansatte i Oppland. Hovedmålet med undersøkelsen var å kartlegge den kompetansen som finnes ute i bibliotekene, og den kompetansen det ønskes mer av.
55 folkebibliotekansatte har svart på undersøkelsen. 60 % av de fast ansatte har svart. Minst 22 av fylkets 26 kommuner er representert i utvalget. At så mange har svart gir resultatene en høy grad av pålitelighet.

Oppland fylkesbibliotek vil bruke resultatene av undersøkelsen til å tilby kurs på bakgrunn av de bibliotekansatte ønsker om kompetansehevende tiltak.