Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

Klikk på bildet for lesevennlig størrelse
© Oppland Arbeiderblad, 15.06.12, tekst og foto, Hanne Maren Torpen Hokstad
Kulturlivet skal gjøres enklere tilgjengelig på nett. "Oppland fylkeskommune er de første som lager et brukerstyrt nettverk som synliggjør mangfoldet i kulturlivet i Oppland" kan prosjektleder Tone Kolaas fortelle. 
Oppland fylkesbibliotek ønsker bl.a. å integrere sitt "Forfatternett Oppland" i denne portalen for å kunne gi utvidede muligheter til å synliggjøre bredden med moderne funksjonaliteter. Alle bibliotekene i Oppland vil få mulighet til å få sin egen side på kulturnettet for bl.a. promotere det som skjer av kulturbegivenheter i biblioteket. 
"Det nye kulturnettet går ut på deling av informasjon og man er helt avhengig av deltakelse fra publikum og kulturaktører" sier Tone Kolaas. 
Innen 2012 skal "Kulturnett Oppland" være oppe å stå.

Klikk på bildet for lesevennlig størrelse

Biblioteka i Norddalen inviterar alle 6 – 15 åringar til lesekonkurranse i skuleferien!

Oppgåva er å lese minst 5 bøker, skrive opp i eit leseskjema kva bøkene heiter og levere skjemaet attende til biblioteket innan 1. september.

Hovudpremien er ein iPad, det er fleire premiar i kvar kommune.


Følg med på: http://sigruneides.blogspot.no/2012/06/sommar-bok.html


Anders Ericson, Bibliotekforum.no, var fornøyd med bibliotekdebattene under Litteraturfestivalen på Lillehammer. "Bibliotekene nå ligger godt an når de kulturelle og sosiale møteplassene i norske lokalsamfunn skal etableres og gis innhold."

Tekst og foto: Anders Ericson, Bibliotekforum.no
Han sier videre:
"Bibliotekarrangementene på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer har et stort potensial. 
Fra og med i fjor kom de med i det offisielle programmet, og i motsetning til de aller fleste andre bibliotekmøter her i landet trekker disse en god del andre interesserte enn bibliotekfolk. Anslagsvis kanskje 50% (?) og 30% på henholdsvis onsdag og torsdag (torsdag ba Fossen om håndsopprekking). Rundt 50-60 tilhørere var det vel begge dagene.
Arrangørene, Oppland fylkesbibliotek, Nasjonalbiblioteket og Norsk Bibliotekforening må bare fortsette som de stevner."

Les mer på Bibliotekforum.no