Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

Anders Ericson, Bibliotekforum.no, var fornøyd med bibliotekdebattene under Litteraturfestivalen på Lillehammer. "Bibliotekene nå ligger godt an når de kulturelle og sosiale møteplassene i norske lokalsamfunn skal etableres og gis innhold."

Tekst og foto: Anders Ericson, Bibliotekforum.no
Han sier videre:
"Bibliotekarrangementene på Norsk Litteraturfestival på Lillehammer har et stort potensial. 
Fra og med i fjor kom de med i det offisielle programmet, og i motsetning til de aller fleste andre bibliotekmøter her i landet trekker disse en god del andre interesserte enn bibliotekfolk. Anslagsvis kanskje 50% (?) og 30% på henholdsvis onsdag og torsdag (torsdag ba Fossen om håndsopprekking). Rundt 50-60 tilhørere var det vel begge dagene.
Arrangørene, Oppland fylkesbibliotek, Nasjonalbiblioteket og Norsk Bibliotekforening må bare fortsette som de stevner."

Les mer på Bibliotekforum.no