Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

Klikk på bildet for lesevennlig størrelse
© Oppland Arbeiderblad, 15.06.12, tekst og foto, Hanne Maren Torpen Hokstad
Kulturlivet skal gjøres enklere tilgjengelig på nett. "Oppland fylkeskommune er de første som lager et brukerstyrt nettverk som synliggjør mangfoldet i kulturlivet i Oppland" kan prosjektleder Tone Kolaas fortelle. 
Oppland fylkesbibliotek ønsker bl.a. å integrere sitt "Forfatternett Oppland" i denne portalen for å kunne gi utvidede muligheter til å synliggjøre bredden med moderne funksjonaliteter. Alle bibliotekene i Oppland vil få mulighet til å få sin egen side på kulturnettet for bl.a. promotere det som skjer av kulturbegivenheter i biblioteket. 
"Det nye kulturnettet går ut på deling av informasjon og man er helt avhengig av deltakelse fra publikum og kulturaktører" sier Tone Kolaas. 
Innen 2012 skal "Kulturnett Oppland" være oppe å stå.