Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

Klikk på bildet for lesevennlig størrelse

Biblioteka i Norddalen inviterar alle 6 – 15 åringar til lesekonkurranse i skuleferien!

Oppgåva er å lese minst 5 bøker, skrive opp i eit leseskjema kva bøkene heiter og levere skjemaet attende til biblioteket innan 1. september.

Hovudpremien er ein iPad, det er fleire premiar i kvar kommune.


Følg med på: http://sigruneides.blogspot.no/2012/06/sommar-bok.html