Bibliotekene i Oppland

Denne hjemmesiden distribuerer fortløpende nyheter og aktuelle spørsmål for opplandsbibliotekene i mediebildet. Bloggen driftes av Oppland Fylkesbibliotek ved Olav Birketveit

Oppland fylkesbibliotek har i høyre spalte en oversikt over bibliotek bloggene i Oppland og hva som skjer ved det enkelte bibliotek. F.eks:
 Følg med på Gjøvik bibliotek sine arrangementer på bloggen deres: http://gjovikbibliotek.blogspot.no